Inspektorat łączności GK ZHP

Łączności Obozowe Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej ZHP ruszyły

UDOSTĘPNIJ
/
1.04K 0

Druhny i Druhowie,

Kolejny raz, łącznościowcy z Chorągwi Śląskiej ZHP, zapraszają do udziału w akcji dyplomowej pod nazwą „Łączności obozowe”. Po niżej regulamin zdobywania dyplomu.

Regulamin dyplomu
ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE
Edycja druga 2021 rok.
Kontynuacja dyplomu „Harcerska Akcja Letnia ” klubu SP5ZIP.
Cele akcji dyplomowej:
– Zmotywowanie Harcerskich Klubów Łączności, do pracy z obozów.
– Zainteresowanie działalnością krótkofalarską uczestników Harcerskiej Akcji Letniej.
– Doskonalenie umiejętności operatorskich na stacjach klubowych, przez początkujących radiooperatorów.
– Zbliżenie, wymiana doświadczeń i zwyczajów obozowych.
– Zachęcenie ogółu krótkofalowców do łączności z obozowymi stacjami radiowymi.
Czas trwania akcji dyplomowej:
od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.
Organizatorzy:
Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP .
Harcerski Klub Łączności SP9ZHC w Kucobach


Zasady zdobywania dyplomu:
W celu zdobycia dyplomu, należy w terminie od 26.czerwca 2021 do 31.sierpnia 2021 przeprowadzić 6 łączności /nasłuchów/, dowolną emisją, na dowolnym pasmie amatorskim, ze wskazanymi niżej stacjami klubowymi [Aktywatorami], pracującymi z obozów harcerskich.
Wykaz stacji ,,Aktywatorów”:
   Znak          podstawowa baza obozowa.
SP9ZHP – Ośrodek Harcerski + mobil odwiedzane obozy,
SP9ZHC – Kucoby,
SP9ZBR – Borowiany,
SP9ZAK – Kokotek,
SP9ZHS – Wilkowice oraz Pogorzelica
SP9ZCF – 1. Zarzecze , 2. Jaworze-Nałęcze
SP9ZPS – Posmyk,
SP9ZDG – Janów,
SP9ZHR-Łącza (baza hufca Ziemi Gliwickiej)+ Pławniowice (stanica 50WDH)
SP9ZEW- Kostkowice,
HF9ZHP- Pleśna (Nad morzem)
Stacje obozowe uczestniczące w akcji dyplomowej:
Wykaz stacji – Aktywatorów, będzie umieszczony na stronie klubu SP9ZHC, po dotarciu zgłoszeń z terminem / czasem aktywności (minimum 4 dni przed aktywacją na obozie).
Stacje Aktywatorów uczestniczące w akcji dyplomowej, systematycznie przesyłają log w pliku Cabrillo do stacji SP9ZHC, na adres [email protected] lub [email protected] Ponadto podają nazwę organizatora obozu i miejscowość pracy stacji.
W temacie wiadomości podajemy znak stacji np.: SP9ZHC.cbr. Gdy stacja pracowała z innego okręgu to podaje numer okręgu np. SP9ZHC_5.cbr. W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane będą logi papierowe przesłane na adres: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy
Kucoby 35 46-300 Olesno
Z dopiskiem Dyplom – Łączności Obozowe.
Dyplom / po weryfikacji/ będzie do pobrania elektronicznie z strony klubu SP9ZHC w zakładce pobierz dyplom.
Do najaktywniejszych uczestników akcji dyplomowej wysłany będzie dyplom papierowy z nagrodą, upominkiem o ile dostępny będzie adres do korespondencji. W punktacji na najaktywniejszą stację harcerską pracującą z obozu liczy się ogólna liczba nawiązanych QSO z obozu w czasie trwania akcji. W punktacji na najaktywniejszą stację nieharcerską liczy się liczba qso nawiązanych ze stacjami pracującymi z obozów , a przy równej liczbie qso decyduje większa liczba zaliczonych obozowych stacji harcerskich. Najaktywniejszy nasłuchowiec – to ten który zaliczy więcej stacji organizatorów, w dalszej kolejności ogólna liczba nasłuchów. Karty QSL do weryfikacji nie są wymagane.
Ostateczny termin przyjmowania logów: 15 wrzesień 2021r.
Aktualne informacje o dyplomie dostępne są na stronie klubu: www.sp9zhc.pzk.pl/dyplom , FB /sp9zhc.
Odpowiedzialny za przebieg akcji dyplomowej jest SP6MN Marek adres email: [email protected] lub [email protected]
Interpretacja regulaminu, oraz decyzje o niesprecyzowanych w regulaminie kwestiach podejmowane przez kierowników klubów organizatorów są ostateczne.

Do usłyszenia w eterze.

Czuwaj!