Inspektorat łączności GK ZHP

Start Inspektorat Łączności Chorągwi Ślaskiej ZHP

Inspektorat Łączności Chorągwi Ślaskiej ZHP

Misją powstałego 28.02.2017r Inspektoratu Łączności, jest popularyzacja tej specjalności w wszystkich hufcach naszej Chorągwi. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:
⦁ Przygotowanie materiałów programowych dla klubów i zainteresowanych zastępów,
⦁ Organizację kursów dla operatorów sprzętu łączności,
⦁ Organizację zawodów łączności dla uczestników obozów harcerskich,
⦁ Pomoc w dostępie do sprzętu łączności HKŁ i jednostkom organizacyjnym ZHP, posiadającym

przeszkolonych radiooperatorów do pracy na częstotliwościach służbowych ZHP.
⦁ Informowanie o działalności Inspektoratu na stronach internetowych i w lokalnych mediach.

W celu realizacji swej misji, Inspektorat współpracuje z Harcerskimi Klubami Łączności Chorągwi Śląskiej, działającymi w:
1. HKŁ ,,Skaut” SP9ZHP – Chorągwiany Ośrodek Harcerski Chorzów, Aleja Harcerska 3c
2. HKŁ ,,Beskid” SP9ZHS – Hufiec Beskidzki, lokal K. H. ul. Chopina 3, Bielsko-Biała
3. HKŁ ,,Błyskawica” SP9ZCF – Hufiec Katowice ul. Barbary 25A Katowice
4. HKK Świętochłowice SP9ZHR – Hufiec Chorzów Plac Krauzego 1, 41-603 Świętochłowice
5. HKŁ ,,Posmyk” SP9ZPS – Hufiec Piekary Śląskie, Stanica Obozowa Posmyk w Kokotku
6. HKŁ ,,Rezonans” SP9ZEW – Hufiec Ziemi Zawierciańskiej ul. Rataja 31A Zawiercie
7. HKŁ ,,Delta” SP9ZAK – Hufiec Ziemi Lublinieckiej, Ośrodek Obozowy Hufca – Kokotek,
8. HKŁ SP9ZHC – Hufiec Chorzów, Ośrodek Obozowy Hufca – Kucoby
9. HKŁ SP9ZBR – Hufiec Ziemi Tarnogórskiej, Ośrodek Obozowy Hufca – Borowiany
10. HKŁ SP9ZDG – Hufiec Dąbrowa Górnicza, lokal KH Dąbrowa Górnicza

11. HKŁ ,,Szmer” HF9ZHP – Hufiec Będzin, lokal KH Będzin

12. HKŁ ,,Enigma” – Hufiec Wodzisław (Czyżowice)

Kontakt z Inspektoratem: [email protected]
Strona internetowa Inspektoratu: https://www.facebook.com/lacznosc.slaska.zhp/

Cele działania HKŁ
Głównymi celami działalności HKŁ są:
⦁ Pomoc zainteresowanym członkom ZHP w sprawnym posługiwaniu się sprzętem łączności,
⦁ Zapewnienie łączności w trakcie imprez harcerskich /zloty, rajdy, obozy, biwaki/.
⦁ Rozwijanie zainteresowań politechnicznych wśród młodzieży,
⦁ Nawiązywanie nowych przyjaźni za pomocą fal eteru,
⦁ Pomoc w udostępnianiu sprzętu łączności do szkolenia i zawodów,
⦁ Współpraca z Centrami Zarządzania Kryzysowego, w przypadkach klęsk żywiołowych.

Umiejętności niezbędne do realizacji w/w celów ,harcerze zdobywają poprzez:
⦁ System specjalistycznych sprawności harcerskich,
⦁ Realizację wymagań na stopnie harcerskie,
⦁ Zdobywanie uprawnień państwowych radiooperatora,
⦁ Udział w zawodach łączności.

Uwaga: Spotkania klubowe HKŁ Chorągwi SP9ZHP, odbywają się w każdą środę,

w godz.: 17:00-20:00 w siedzibie klubu – budynek 3c na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

     
hm. Henryk Dyszy
Kontakt: [email protected]
– szef Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej;
– instruktor Inspektoratu Łączności – Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP;
– przewodniczący KSI Hufca Piekary Śląskie
  hm. Piotr Jurzak
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHS , Hufca Beskidzkiego
  pwd. Krzysztof Kłosek
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZPS hufca Piekary Śląskie
– kwatermistrz Hufca Piekary Śląskie
  phm. Jan Lechocki
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHC
  phm. Tomasz Mazur
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– członek Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZCF, Hufca Katowice
hm. Marek Niziołek
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– kierownik stacji klubowej SP9ZHC w Kucobach
  phm. Damian Twarowski
Kontakt: [email protected]
– instruktor Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej
– Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZDG hufca Dąbrowa Górnicza
– Z-ca Komendanta Hufca Dąbrowa Górnicza