Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody harcerskie

/
0 0
UDOSTĘPNIJ
Start Zawody harcerskie

Zawody harcerskie

Dzień Myśli BraterskiejHarcerska FalaHołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919Kamykowe wiciMemoriał dh. Wacława ŁukaszewiczaSięgaj do gwiazdZawody GrunwaldzkieZawody Małego Powstańca

Regulamin zawodów krajowych
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

 

Zawody są organizowane w związku z przypadającą w dniu 22 lutego każdego roku rocznicą urodzin  gen. Baden-Powella twórcy światowego skautingu.

ORGANIZATOR

Harcerski Klub Łączności „WILDA”  SP3ZAC

WSPÓŁORGANIZATOR

Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.

UCZESTNICY

Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.

TERMIN

22 luty każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC .

PASMA

3.5 MHz  –  SSB  i  CW  –  zgodnie z obowiązującym band planem.

Niedopuszczalny jest udział w zawodach tego samego operatora pod dwoma różnymi znakami (np. indywidualnie i klubowo ).

Dopuszczalny  maksymalny  limit  mocy  stacji  w  zawodach  –  100 W.

 KLASYFIKACJA

Grupa A  –  harcerskie stacje klubowe  SSB  i  CW

Grupa  –  harcerskie stacje indywidualne SSB i CW

Grupa C  –  inne stacje klubowe  SSB  i  CW

Grupa D  –  stacje indywidualne  SSB  i  CW

Grupa E  –  stacje indywidualne  SSB

Grupa  –   stacje indywidualne  CW

Grupa G  –   nasłuchowcy

Uwaga – należy zadeklarować udział tylko w jednej z grup klasyfikacyjnych

 PUNKTACJA

QSO z stacją harcerską klubową           –        5 pkt.

QSO ze stacją indywidualną harcerzem   –   3 pkt.

QSO na CW – pozostałe stacje              –           2 pkt.

QSO na SSB – pozostałe stacje              –           1 pkt.

Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów.  Zaliczane są  punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy.

Uwaga   –  Zaliczana jest łączność w przypadku zgodności wpisów  w  logach obu  nadawców.

RAPORTY

RS(T) + numer kolejny łączności ( od 01 ) np. 59 01.

Stacje indywidualne – harcerze podają dodatkowo literę – H,  np. 59 01 H.

MNOŻNIK

Mnożnikiem jest ilość zaliczonych stacji klubowych ZHP.  Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik.

DYPLOMY

Za zajęcie miejsca od  1 – 3  w każdej grupie klasyfikacyjnej.

DZIENNIKI

Przyjmowane będą wyłącznie  logi w formacie elektronicznym / Cabrillo / .cbr przesłane w terminie 48 godzin na adres :

                                                             [email protected]

 UWAGA        –         W  nagłówku  pliku  Cabrillo  w  pozycji  Kategoria                  ( CATEGORY )  należy  umieścić  oznaczenie jednoliterowe grupy klasyfikacyjnej  w której  startowaliśmy np. :   

                                          CATEGORY :  A

Przypominamy,  że  w  temacie  e-mail’a  oraz  w  opisie  pliku Cabrillo  umieszczamy  tylko  znak  wywoławczy  bez  nazwy zawodów  np. : 

                                              sp3xyz.cbr .      

WYNIKI ZAWODÓW

Zawody zostaną sprawdzone i rozliczone przez organizatorów w ciągu 1  miesiąca od ich zakończenia i opublikowane  będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronach 

                         www.sp3zac.pl    www.facebook.pl/SP3ZAC/

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Harcerska fala 2017
Zawody organizowane pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy NEKLA Karola Balickiego

Zawody  dla upamiętnienia inicjatora Harcerskiej fali
Śp kolegi  – SP3AXI  
hm. Jana Bonikowskiego

 1. ORGANIZATOR:
  • Harcerski Klub łączności „SP3ZAT”  NEKLA
 2. TERMIN:
  • 18 czerwca 2017  w godz.  19.00-20.00czasu lokalnego.
 3. PASMO:
  • 3,5 MHz, emisja SSB.
 4. UCZESTNICY:
  • A – harcerskie stacje klubowe – 1 pkt. i mnożnik
  • B – inne stacje klubowe – 1 pkt.
  • C – indywidualne HARCERZ – 2 pkt. (w logu z literą H)
  • D – indywidualne – 1 pkt.
 5. RAPORTY:
  • RS i nr QSO od 01 (np. 5911)
 6. MNOŻNIK:
  • ilość harcerskich stacji klubowych z sufiksem „Z” (pkt. 4A) z którymi przeprowadzono QSO.
  • Wynik, to suma punktów za A, B, C, D x mnożnik = wynik końcowy.
 7. NAGRODY:
  • za zajęcie miejsca 1 do 5 – dyplom, papierowy kolejno numerowany, pozostałe dyplomy  z numerem kolejnym  w formie elektronicznej
 8. DZIENNIKI:
  • do końca czerwca 2017 w formie elektronicznej na adres [email protected]
  • WYNIKI:
       Ogólne bez podziału na grupy klasyfikacyjne wygrywa kolega lub klub który uzbiera najwięcej punktów.
   Ustali komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
   Wyniki będą opublikowane na stronie SP3ZAT.

NASŁUCHOWCÓW

 • Obowiązuje odebranie znaków i raportów obydwu korespondentów.
 • Stację słuchaną można wykazać tylko jeden raz.

NALEŻY przestrzegać band planu i regulaminu zawodów.
OBOWIĄZUJE 5 min. QRT przed i po zawodach.
Literkę ,,H,, podaje każdy operator indywidualny Harcerz czyli ,,powiedzmy raport 59,01 i ,,H”, nie chce wykluczyć kolegów zasłużonych do harcerstwa, a będących już w spoczynku.

 Regulamin zawodów

HOŁD POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM 1918 / 1919

 XXXIX  – Edycja  2021

Zawody „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19” organizowane są w  rocznicę zwycięskiego zrywu powstańczego.

ORGANIZATOR

Harcerski Klub Łączności „Wilda”  SP3ZAC.

WSPÓŁORGANIZATOR

Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.

TERMIN

Zawody organizowane są  27 grudnia  każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC ( 5 min. QRT przed i po zawodach ).

PASMO

3.5 MHz  –  SSB i CW  – zgodnie z obowiązującym band planem.

Niedopuszczalny jest udział w zawodach tego samego operatora pod dwoma różnymi znakami  ( np. indywidualnie  i  klubowo ).

Dopuszczalny maksymalny  limit mocy stacji w zawodach  –  100 W.

WYWOŁANIE

Na fonii: „ wywołanie w zawodach wielkopolskich”

Na telegrafii: „CQ SP”

RAPORTY

Stacje z terenów objętych powstaniem podają raport :

RS(T) + numer QSO ( od 01 ) + skrót powiatu np.: 5901PX .

Stacje spoza terenów powstania podają raport :  

RS(T) + numer QSO ( od 01 ) np.: 5901

Obowiązuje jedna ciągła numeracja QSO bez względu na emisję.

KLASYFIKACJA

Grupa A  –    stacje indywidualne SSB i CW

Grupa B   –   stacje indywidualne SSB

Grupa C   –   stacje klubowe  SSB i CW

Grupa D   –   nasłuchowcy

Grupa E   –   stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW

Grupa   –   stacje indywidualne z terenów powstania SSB

Grupa G   –   stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW

Grupa H   –   nasłuchowcy z terenów powstania  

Uwaga – należy zadeklarować udział tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.

 PUNKTACJA

SSB   –  1 pkt.

CW    –  2 pkt.

Z każdą stacją można przeprowadzić dwa QSO,  jedno na CW i drugie na SSB=

Nasłuchowcy:

Nasłuch powinien zawierać znaki i raporty obu korespondentów. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy. Punktacja jak dla nadawców, z tym, że punkty dają obydwie stacje wykazane w nasłuchu.

MNOŻNIK

Mnożnikiem są skróty powiatów objętych Powstaniem Wielkopolskim :

AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, MO, NA, NV, OD, OF, OI, ON, PO, PW, PX, RW, SI, SR, SX, WF, WH, WT, ZN.

Każdy powiat liczony jest tylko jeden ( 1 ) raz niezależnie od emisji.

WYNIK KOŃCOWY

Suma punktów za QSO x mnożnik .

DYPLOMY

Za zajęcie miejsc I – III w każdej grupie klasyfikacyjnej.

DZIENNIKI

Przyjmowane  będą  wyłącznie  logi  elektroniczne  w  formacie /Cabrillo/ .cbr  przesłane  w  terminie  48 h  na adres:

                                         [email protected]  

 

UWAGA   –   W  nagłówku  pliku  Cabrillo w pozycji  Kategoria 
( CATEGORY ) należy  umieścić  oznaczenie  jednoliterowe
grupy  klasyfikacyjnej  w  której  startowaliśmy  np. :  

                                                           CATEGORY :  A

Przypominamy,  że  w  temacie  e- mail’a  oraz  w  opisie  pliku Cabrillo  umieszczamy  tylko  znak  wywoławczy  bez  nazwy zawodów  np. :  

                                                           sp3xyz.cbr

Logsp  nie  obsługuje zawodów.

WYNIKI ZAWODÓW

Zostaną sprawdzone przez organizatorów w ciągu  1  miesiąca  od  ich zakończenia i opublikowane  będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronie:

                 www.sp3zac.pl                                     www.facebook.pl/SP3ZAC/

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

KAMYKOWE WICI 2021

 1. Organizator:
  • Harcerski Klub Łączności „Emiter” SP2ZCI.
 1. Cel:
  • Zapoznanie uczestników zawodów z życiowym dorobkiem Aleksandra Kamińskiego.
 • Zapoznanie z działalnością harcerzy łącznościowców ZHP.
 • Podniesienie umiejętności operatorskich członków klubów.
 1. Pasma i emisje:
  • pasma 3,5 MHz na KF
 • emisje SSB (zgodnie z „Band Planem”).
 1. Uczestnicy:
  • stacje klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe.
 1. Termin:
  • 3 sobota sierpnia – w roku 2021 w dniu 21.08, w godz. 15.00÷15:59 UTC.
 1. Wywołanie w zawodach:
  • „Wywołanie w zawodach KW” na SSB.
 1. Raporty:
 • RS + numer kolejny QSO np. 59 001, stacje harcerskie indywidualne i klubowe podają dodatkowo literkę „H
 1. Punktacja w zawodach:
  • stacje harcerskie przyznają po 3 pkt. na SSB;
 • stacje pozostałe przydzielają po 1 pkt. na SSB;
 1. Klasyfikacje:
  • A – stacje indywidualne,
 • B – stacje klubowe,
 • C – stacje nasłuchowe,
 • D – stacje harcerskie indywidualne,
 • E – stacje harcerskie klubowe,
 • CHECKLOG
 1. Uwagi:
  • obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;
 • łączności różnymi emisjami nie zalicza się;
 • łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia minimum 10 QSO!
 • źle odebranego znaku;
 • niezgodności w grupach kontrolnych;
 • braku potwierdzenia w logu korespondenta;
 • różnicy czasu przekraczającej 5 min.
 1. Nagrody:
  • za miejsca od 1-3 dyplomy.
 • wszyscy uczestnicy Elektroniczny Certyfikat Udziału.
 1. Zgłoszenia

Dzienniki zawodów należy sporządzić w pliku Cabrillo i przesłać do 10 września 2021 r. na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

  1. Rozliczenie zawodów do 31 października 2021 r.
  2. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Bogdan SP2JNV.

MEMORIAŁ DH. HM. WACŁAWA ŁUKASZEWICZA

W dniu 16 kwietnia 2014 r. po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh harcmistrz Wacław Łukaszewicz SP5WL. Instruktor harcerski i krótkofalowiec do końca swoich dni, całym życiem zaangażowany w pracy z młodzieżą. Wspierał środowiska harcerskie w rozwoju łączności i krótkofalarstwa, dzięki niemu wyrosło wielu harcerskich krótkofalowców.

Druh Wacław był wieloletnim szefem Inspektoratu Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP, harcerskich zawodów pn. „Służbowa Łączność Radiowa” organizatorem i sędzią głównym zawodów i mistrzostw w Radioorientacji Sportowej PZRS. Przez wiele lat członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (dawniej Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Urzędu Regulacji Telekomunikacji). Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze przez wiele lat w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie. Jego praca na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana została wieloma wysokimi odznaczeniami harcerskimi i państwowymi.

 1. Organizator zawodów:

Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. dh. hm Wacława Łukaszewicza SP5WL

 1. Cel zawodów

Wspomnienie dh. hm Wacława Łukaszewicza SP5WL, jego dorobku oraz aktywacja stacji harcerskich

 1. Termin i czas trwania zawodów:

16 kwietnia, termin stały

Od godziny 16:00 do 18:00 UTC (18:00 do 20:00 LT). Logujemy w czasie UTC.

 1. Pasmo i emisje:

80 m, Emisje CW oraz SSB w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją.

 1. Klasyfikacje:

– GRUPA „A” – stacje pracujące emisją CW,

– GRUPA „B” – stacje pracujące emisją SSB,

– GRUPA „C” – stacje pracujące emisjami CW i SSB (Mixed),

– GRUPA „D” – stacje klubowe ZHP bez względu na rodzaj emisji,

 1. Wywołanie:

CW – „Test”

SSB – „Memoriał SP5WL”.

 1. Raporty:

– CW RST + nr QSO,

– SSB RS + nr QSO.

Radiostacje organizatora SP5ZIP i SP0WL podają raport z literką „WL”, np.:

– CW 599  001WL,

– SSB 59 001WL.

Radiostacje Harcerskich Klubów Łączności[i] podają raport z literką „H”, np.:

– CW 599  001H,

– SSB 59 001H.

 1. Punktacja:
 

SSB

CW

 QSO ze stacją organizatora (SP5ZIP, SP0WL)

15 pkt.

30 pkt.

 QSO ze stacją klubową Harcerskiego Klubu Łączności. i

10 pkt.

20 pkt.

 QSO z pozostałymi stacjami.

5 pkt.

10 pkt.

Z jedną stacją można przeprowadzić łączność dwa razy – jeden raz na CW i jeden raz na SSB.

W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.

 1. Wynik końcowy:

Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się.

Nie będą klasyfikowane stacje, które zgłoszą mniej niż 10 QSO – logi tych stacji użyte zostaną tylko do kontroli.

Stacje organizatora przesyłają logi tylko do kontroli.

U W A G A !

Nie będą zaliczane łączności z powodu:

 • przekroczenia obowiązującego band-planu,
 • źle odebranego znaku korespondenta
 • niezgodności grup kontrolnych,
 • brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
 • brak logu korespondenta,
 • różnica czasu powyżej 5 min.
 • zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad „ham spiritu”,
 1. Dzienniki zawodów:

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo prosimy przesłać na adres [email protected] , do dnia 1 maja włącznie, umieszczając w nazwie pliku znak ( np.: SP5ZIP.cbr ) oraz w nagłówku znak i grupę kontrolną (np.: SP5ZIP/C). Po wymienionym terminie nadesłane dzienniki nie będą brane pod uwagę. Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 1 lipca, na stronie internetowej Inspektoratu Łączności GK ZHP oraz na Facebook-u na stronach Łączność StołecznejŁączność ZHP oraz podane do wiadomości w prasie krótkofalarskiej w terminie zależnym od redakcji. Otrzymanie dziennika zawodów zostanie potwierdzone automatycznie każdorazowo pocztą elektroniczną na adres z którego został wysłany.

Uwaga !

Do logowania łączności w zawodach zaleca się używanie programu  kol. MarkaSP7DQR – DQR-Log.

Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl,

 1. Nagrody:

– za miejsca od 1 do 6 w każdej grupie: dyplom laureata zawodów;

– dyplomy uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną na adresy z których przesłali logi zawodów.

 1. Komisja zawodów:

– hm. Marek Ruszczak SP5UAR – Przewodniczący

– dh Jan Sobieszczuk SP5FHF

– dh  Włodzimierz Biczysko SP5VIW

Decyzje Komisji są ostateczne.

[i] Harcerskie Kluby Łączności wpisane jako jednostki organizacyjne ZHP do systemu ewidencji elektronicznej zatwierdzone do działania rozkazem właściwego Komendanta Hufca / Chorągwi. W przypadku wątpliwości organizator może wystąpić do właściwego komendanta Hufca ZHP o potwierdzenie działania jednostki organizacyjnej w strukturach ZHP.

Regulamin otwartych ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich SIĘGAJ DO GWIAZD

1. Organizator:
• Harcerskie Kluby Łączności SP2ZCI „Emiter” i SP2ZAO „Dromader”

2. Cel:
• Upamiętnienie kolejnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w środowisku krótkofalowców Polski i Europy.
• Zapoznanie kolegów krótkofalowców z dokonaniami M. Kopernika w różnych dziedzinach życia i jego działalności na Kujawach.
• Podniesienie na wyższy poziom umiejętności operatorskich harcerzy.

3. Pasmo:
• 3,5 MHz , emisje CW i SSB (zgodnie z „Band Planem”);

4. Uczestnicy:
• operatorzy polskich stacji amatorskich nadawczych i nasłuchowych .

5. Termin:
• 3 sobota lutego każdego roku w godzinach 07.00÷07:59 UTC.

6. Wywołanie w zawodach: „test SP” na CW i” Wywołanie w zawodach SDG” na SSB.

7. Raporty:
• RS(T) oraz numer kolejny QSO + skrót województwa i powiatu (pisane łącznie) np. 59(9) 001PBM;

8. Punktacja: stacje indywidualne i klubowe przydzielają w zawodach po 2 pkt. na CW i 1 pkt. na SSB;

9. Klasyfikacja:
• A – stacje indywidualne,
• B – stacje klubowe,
• C – stacje nasłuchowe;
• CHECKLOG – log tylko do kontroli.

10. Uwagi:
• obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;
• łączności różnymi emisjami nie zalicza się;
• łączności przez przemienniki nie zalicza się;
• łączności ze stacjami, które nie przyślą dzienników nie będą zaliczane,
• w logach SWL punktowany jest tylko pełny nasłuch obydwu stacji.

QSO nie będzie również zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:
• źle odebranego znaku;
• niezgodności w grupach kontrolnych;
• braku potwierdzenia w logu korespondenta;
• różnicy czasu przekraczającej 5 min.
• Nasłuchy SWL jednej stacji „pod rząd” będą traktowane jako powtórzone i nie będą zaliczane.
Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.

11. Rozliczenie zawodów do końca 15 maja w roku przeprowadzenia zawodów.

12. Nagrody – Wyróżnienia:
• za miejsca od 1-5 dyplomy
• wszyscy uczestnicy zawodów Certyfikat Udziału.

Od 2015 roku nagrody i wyróżnienia wysyłane będą tylko w wersji elektronicznej.

13. LOGI
Dzienniki zawodów należy przesłać w ciągu 30 dni po zakończeniu zawodów w pliku Cabrillo na e-mail: [email protected] lub w wersji papierowej na adres: Witold Błasiak SP2JBJ , ul. Wczasowa 3 , 86-065 Łochowo (decyduje data stempla pocztowego)

14. Komisja sędziowska zawodów:
Przewodniczący: Witek SP2JBJ
Członek: przedstawiciel SP2ZCI
Członek: przedstawiciel SP2ZAO

 


 REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW GRUNWALDZKICH

2024

        

 1. Organizator zawodów:

  – Harcerski Klub Łączności SP4ZHT „Świst” Hufiec ZHP Działdowo,

  – Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ „Kawiarenka pod globusem” Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz,

  – Harcerski Klub Łączności SP5ZIP Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz,

  – Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej,
 2. Cel zawodów:
  Co roku w lipcu harcerze zjeżdżają się z całej Polski aby wspólnie pracować i bawić się na polach Grunwaldzkiej Victorii. Co roku wspólnie z rycerstwem świętują ten dzień, dzień chwały Polskiego Oręża, kontynuując tradycje Zawiszy Czarnego.
  – Uczczenie rocznicy zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem,
  – Promocja w eterze chwały Grunwaldzkiej Victorii,
  – Aktywacja harcerskich stacji klubowych oraz stacji indywidualnych obsługiwanych przez czynnych harcerzy i instruktorów Organizacji Harcerskich,
 3. Termin i czas trwania zawodów:
  12 lipca 2024 r.
  ( piątek ),  w godzinach 16:00 do 18:00 UTC (18:00 do 20:00 Local time); Logujemy w czasie UTC, Z każdą stacją biorącą udział w zawodach można zrobić dwa QSO po jednym na pasmo.
 4. Pasmo i emisje:
  Emisje SSB w paśmie 3,7 MHz, i w paśmie 7 MHz w segmentach zgodnych z Band Planem HF,
 5. Wywołanie:
  SSB – „Wywołanie w Zawodach Grunwaldzkich”.
 6. Raporty:
  – SSB RS + nr QSO + znacznik ( litera ),
  – Radiostacje organizatorów podają raport z literką „O”, np.:
  – SSB 59 001O.
  – Radiostacje nadające z Pól Grunwaldu podają raport z literką „G”, np.: – SSB 59 001G.
  – Radiostacje klubowe ZHP nadające z poza pól Grunwaldu,  podają literkę „K”, np.: – SSB 59 001K
  – Radiostacje czynnych harcerzy i instruktorów (*) podają raport z literką „H” np.:
  – SSB 59 001H.
  (*- czynni harcerze i instruktorzy, z opłaconą składką członkowską ZHP ),
  – Pozostałe stacje RS + nr QSO,
  UWAGA !!!
  Za ułożenie hasła „GRUNWALD” można uzyskać dodatkowe 25 pkt. Hasło układamy z liter sufiksów znaków korespondentów zalogowanych podczas zawodów w danym roku,
 7. Punktacja:
  Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się.
 8. Klasyfikacje:

  – GRUPA „A” – stacje indywidualne,
  – GRUPA „B” – stacje klubowe,
  – GRUPA „C” – stacje klubowe ZHP,
  – GRUPA „D” – indywidualne stacje czynnych harcerzy i instruktorów,

  – GRUPA „E” – junior, pojedynczy operator pracujący spod własnego znaku ( do 16 lat ),

   – GRUPA „F” – junior z asystą, pracujący spod znaku klubowego korzystającego z uwag i pomocy doświadczonego krótkofalowca,

  – GRUPA „G” – stacje SWL,

  Stacje organizatorów nie będą klasyfikowane. Osiągnięte wyniki będą zaliczane do współzawodnictwa harcerskich stacji klubowych.

 9. U W A G A !
  Nie będą zaliczane łączności z powodu:
  – przekroczenia obowiązującego band-planu,
  – źle odebranego znaku korespondenta ( zarówno nadawców jak i SWL )
  – niezgodności grup kontrolnych,
  – brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
  – brak logu korespondenta,
  – różnica czasu powyżej 5 min.
  – zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad „ham spirit”,
 10. W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W !!!!

 11. Nasłuchy:
  Za nasłuch uważa się odbiór znaków obydwu korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Znak tej samej stacji może pojawić się w dzienniku tylko raz. Za każdy nasłuch – 2 pkt. Wynik końcowy – suma punktów za QSO ( tak jak dla nadawców ).
 12. Dzienniki zwodów:
  Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo  wysłać umieścić na stronie logsp.pzk.org.pl lub wysłać na adres [email protected] w terminie do 25 lipca 2021r. W nagłówku maila należy umieścić znak stacji. Rozliczenie zawodów nastąpi do 10 dni. Wyniki zostaną opublikowane na logsp, stronach łączności ZHP, portalach społecznościowych łączności ZHP na FB,

  Uwaga !

  Do logowania łączności w zawodach zaleca się programu  kol. Marka SP7DQR – DQR-Log. Program jest bezpłatny. 

 13. Nagrody:
  – za I miejsca w każdej grupie dyplom,
  – za miejsca od II i III w każdej grupie: dyplom laureata zawodów,
  – pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnika
 14. Komisja zawodów:
  – hm Jarosław Szymaniak – SQ5VJA – Kierownik Harcerskiego Klubu Łączności im. hm Wacława Łukaszewicza – SP5ZIP,
  – hm. Piotr „Broda” Stanisławski -SQ5JRC – Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHJ
  – hm. Andrzej Umiński  – SP4AU- Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP4ZHT Działdowo

Zawody  Małego Powstańca

Pomnik „Małego Powstańca” jest dla Warszawskich Harcerzy szczególny. Upamiętnia najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, którzy ponieśli największe poświęcenie – własnego dzieciństwa. Harcerze uzbierali środki na ten pomnik, by w dniu 1 października 1983 roku uczestniczyć w jego odsłonięciu. Od tego czasu, co rok składamy hołd i oddajemy cześć najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego, składając kwiaty i zapalając światła.

Organizatorzy zawodów:

Organizatorami zawodów są Harcerskie Kluby Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy:

– Harcerski Klub Łączności SP5ZHH,

– Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ – „Kawiarenka pod globusem”,

– Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. Hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL.

Cel zawodów:

– Upamiętnienie i uczczenie najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego,  Harcerzy z Szarych Szeregów,

– Promowanie idei Harcerstwa i patriotyzmu,

– Aktywizacja radiostacji harcerskich indywidualnych i klubowych,

Przypomnienie o zrywie Powstańczej Warszawy,

 

Data zawodów:

W wigilię odsłonięcia pomnika – 30 września; godzina 15.00 – 17.00 UTC ( 17,00 – 19,00 LOC ).

 1. Pasmo i emisje:

Emisje SSB 3,5 MHz, w segmentach zgodnych z Band Planem HF.

 1. Wywołanie:

SSB – „Wywołanie w Zawodach Małego Powstańca”.

 1. Raporty:
  – RS + nr QSO.

– Radiostacje organizatorów podają raport z literką „O”, np.:
– SSB 59 001O.

– Radiostacje Harcerskie indywidualne z Chorągwi Stołecznej ZHP z literką „W”, np.:
– SSB 59 001W,

– Radiostacje Harcerskich Klubów Łączności ZHP podają w raporcie literkę „W”, np.:
– SSB 59 001W.
– Radiostacje czynnych harcerzy i instruktorów (*) podają raport z literką „H” np.:
– SSB 59 001H.

– Pozostałe stacje RS + nr QSO,

 (*- czynni harcerze i instruktorzy, z opłaconą składką członkowską ZHP )

 1. Punktacja:

– QSO ze stacją organizatora – 25 pkt.,
– QSO z stacją indywidualną harcerską nadającą z Warszawy – 15 pkt.,

– QSO ze stacja Harcerskich Klubów Łączności ZHP – 10 pkt.
– QSO ze stacją harcerza lub instruktora – 5 pkt.,
– QSO z pozostałymi stacjami – 2 pkt.,

 1. Wynik końcowy:

Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się.

Klasyfikacje:

 • GRUPA „A” – stacje indywidualne,
 • GRUPA „B” – stacje klubowe,
 • GRUPA „C” – stacje klubowe ZHP,
 • GRUPA „D” – stacje czynnych harcerzy i instruktorów,
 • GRUPA „E” – junior, pojedynczy operator pracujący spod własnego znaku ( do 16lat )
 • GRUPA „F” – junior z asystą, pracujący spod znaku klubowego korzystającego z uwag i pomocy doświadczonego krótkofalowca,
 • GRUPA „G” – stacje SWL,

Stacje organizatorów nie będą klasyfikowane.

U W A G A !
Nie będą zaliczane łączności z powodu:

– przekroczenia obowiązującego band-planu,
– źle odebranego znaku korespondenta ( zarówno nadawców jak i SWL )
– niezgodności grup kontrolnych,
– braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
– braku logu korespondenta,
– różnica czasu powyżej 5 min.
– zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora i/lub naruszenia zasad „ham spirit”,

W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.

 1. Nasłuchy:

Za nasłuch uważa się odbiór znaków obydwu korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Znak tej samej stacji może pojawić się w dzienniku tylko raz. Za każdy nasłuch – 2 pkt. Wynik końcowy – suma punktów za QSO ( tak jak dla nadawców ).

 1. Dzienniki zawodów:

Dzienniki zawodów prosimy załadować na stronę losp.pzk.org.pl ( do Zawodów Małego Powstańca ) do dnia 15 października danego roku, umieszczając w nazwie pliku znak ( np.: SP5ZHJ.cbr ). Po wymienionym terminie pliki z logiem w formacie Cabrillo prosimy przesyłać na adres [email protected] – nadesłane dzienniki będą brane tylko do kontroli. Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 30 listopada b.r. na platformie logsp, stronie FB łączności ZHP, stronie lacznosc.zhp.pl oraz na stronach internetowych ZHP, w prasie krótkofalarskiej.

Uwaga !
Do logowania łączności w zawodach zaleca się program kol. MarkaSP7DQR – DQR-Log.

Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: http://sp7dqr.pl/

 1. Nagrody:

– za zajęcie I miejsca w każdej grupie: dyplom,
– za zajęcie miejsca od 2 do 3 w każdej grupie: dyplom laureata zawodów.
– pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnika ( e-Dyplom jako plik PDF do samodzielnego wydrukowania).

 1. Komisja zawodów:

– dh Tomasz Bart – SQ5JRE,
– Hm. Piotr Stanisławski  – SQ5JRC,
– Hm. Jarosław Szymaniak  – SQ5VJA,

Wymagany format pliku Cabrillo – przykład:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: MAŁEGO POWSTAŃCA
CALLSING:  ZNAK_UCZESTNIKA
CATEGORY: LITERKA_KATEGORII_LUB_CHECKLOG
CLAIMED-SCORE: LICZBA_PUNKTÓW_LUB_POZOSTAWIONE_PUSTE_MIEJSCE
E-MAIL: AKTUALNY_ADRES_E-MAIL_UCZESTNIKA_ZAWODÓW
SQAPBOX: INFORMACJA_DLA_ORGANIZATORA_ZAWODÓW

QSO:  3500 PH 2035-09-30  1621  SP5ZHJ            59        001O  SP2ZCI               59      003K
QSO:  3500 PH 2035-09-30  1622  SP5ZHJ            59        002O  SP5FHF              59      O14H
QSO:  3500 PH 2035-09-30  1623  SP5ZHJ            59        003O SP2AYC              59     027
QSO:  3500 PH 2035-09-30  1624  SP5ZHJ            59        004O SP5ZZZ               59     008W

END-OF-LOG: