Inspektorat łączności GK ZHP

Start Wykaz stacji Harcerskich Klubów Łączności ZHP

Wykaz stacji Harcerskich Klubów Łączności ZHP

Druhny i Druhowie,

Szanowni Op’s,

Po niżej lista znaków Harcerskich Klubów Łączności Związku Harcerstwa Polskiego, które posiadają aktualną licencję radiową ( zgodnie z danymi ze strony amator.uke.gov.pl ).

Wykaz stacji wg numeracji okręgów:

SP0ZHP,

Okręg 1 – SP1ZHP, SP1ZHB, SP1ZZW,

Okręg 2 – SP2ZHP, SP2ZBE, SP2ZFT, SP2ZDZ, SP2ZCI, SP2ZCH, HF100SHK, 

Okręg 3 – SP3ZHP, SP3ZBU, SP3ZAC, SP3ZCS, SP3ZBY, SP3ZAT, HF70JP

Okręg 4 – SP4ZHP, SP4ZHX, SP4ZHT,

Okręg 5 – SP5ZHP, SP5ZIP, SP5ZHH, SP5ZHJ, SP5ZBA, SP5ZIM,

Okręg 6 – SP6ZHP, SN6ZDA,

Okręg 7 – SP7ZHP, SP7ZCN, SP7ZDS, SP7ZPT,

Okręg 8 – SP8ZTG, SP8ZHY, SP8ZOC,

Okręg 9 – SP9ZHP, SP9ZEW, SP9ZAK, SP9ZDG, SP9ZHC, SP9ZKN, SP9ZHR, SP9ZHK, SP9ZCJ, SP9ZPS, SP9ZHS, SP9ZBR, SP9ZCF, HF9ZHP, HF29WOSP, HF100HCH,

Wykaz klubów będzie aktualizowany na bieżąco – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie amator.uke.gov.pl/pl/clubs.

Data aktualizacji: 4/VII/2021r.