Inspektorat łączności GK ZHP

Start O inspektoracie

O inspektoracie

Inspektorat Łączności Głównej Kwatery ZHP

Ludzie Inspektoratu

hm. Piotr Stanisławski – Szef Inspektoratu

Chorągiew Stołeczna, Hufiec Warszawa- Żoliborz,

W ZHP od 1979r., zastępowy, przyboczny, drużynowy 128 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Sakwa”a później także komendant szczepu, ; łącznością zajmuję się od 1988 r., a od 2003 na poziomie Głównej Kwatery ZHP, pierwsze szlify zdobywał w SP5ZIP na Warszawskich Bielanach, później utworzył własny klub – SP5ZHJ ( prywatnie SQ5JRC ), w któremu obecnie szefuje; Kierownik Centralnego Klubu Łączności przy GK ZHP – SP5ZHP; były Szef Wydziału Specjalności GK ZHP, obecnie Szef Inspektoratu Łączności WWS GK ZHP; od 2012 roku w stałym kontakcie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, dzięki temu i pracy wielu instruktorów łączności, jesteśmy dziś parterem i konsultantem w sprawach ruchu radioamatorskiego na terenie RP; Uczestnik i Prelegent Konferencji 2013r., pt.” Łączność – to nie tylko hobby …”, organizowanego pod auspicjami ówczesnego Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Od 2000r., związany z Ruchem Programowo – Metodycznym Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich; wielokrotny Komendant Zlotu Drużyn Grunwaldzkich, min. Zlotu Jubileuszowego z okazji 100 Lecia Powstania Harcerstwa w 2010r.

Prywatnie: ojciec trzech wspaniałych chłopaków, z których jest dumny; fotograf i miłośnik Bieszczadów, gdzie chętnie wraca jak pozwala na to czas i środki, uwielbia techniki harcerskie i uczy ich swoich synów.

hm. Witold Błasiak – Członek Inspektoratu

       Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Bydgoszcz,

W 1966 r. Wstąpiłem do drużyny przy Szkole Podstawowej w Brzeziu. W Mogilnie podczas obozu w sierpniu 1967 r. Złożyłem przyrzeczenie harcerskie. W 1968 r. obóz harcerski w Gródku Krajeńskim, a w lipcu 1969 r. ponownie obóz w Mogilnie. Kolejne dwa obozy z Hufcem Żnin na Zaporożu w rejonie Funki. W roku 1970 byłem członkiem drużyny „Czerwonych Beretów” przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 we Włocławku. Zobowiązanie instruktorskie złożyłem w dniu 18 kwietnia 1973 r. W kwietniu 1973 r. zostałem mianowany szczepowym przy Zespole Szkół Elektrycznych i pełniłem obowiązki do końca 1974 r. W roku 1973 zostałem włączony do Rady Hufca Włocławek-miasto. Zostałem wyznaczony na stanowisko Kierownika Klubu Turystycznego, które piastowałem do czasu ukończenia szkoły w roku 1976 r. W latach siedemdziesiątych uczestniczyłem w szkoleniu drużynowych drużyn specjalistycznych 1973 r., HSPS – czerwiec 1973 r. oraz w kursie szczepowych HSPS – 1974 r. W roku 1975 uczestniczyłem w harcerskim obozie szybowcowym gdzie zdobyłem trzecią klasę pilota szybowcowego oraz ukończyłem podstawowe szkolenie spadochronowe. Podczas nauki w WOSL Dęblin współpracowałem z Hufcem szkoląc harcerzy w różnych specjalnościach. Kilkakrotnie przebywałem na zimowiskach i rajdach harcerskich. We wrześniu roku 1995 zacząłem pełnić obowiązki Inspektora Łączności Chorągwi w Bydgoszczy. W połowie sierpnia 1997 r. utworzyłem 31 Bydgoską Harcerską Drużynę Łączności „Kolumbowie” i prowadziłem ją do 1998 r. oraz od 2011 r. do roku 2015 r. Od 1996 r. po dzień dzisiejszy pełnię obowiązki kierownik HKŁ „Emiter”. Przygotowując się do akcji letniej w 1998 r. ukończyłem kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. W kolejnych latach prowadziłem obozy specjalistyczne w HOW Krówka Leśna; 1998 r. – obóz szkoleniowy z zakresu OC; 1999 r. – ogólnopolski obóz łącznościowo-surwiwalowy; 2000 r. – obóz strzelecki. Odbyłem szereg szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień, przygotowujących do pełnienia funkcji na różnych szczeblach organizacyjnych w ZHP.  Uczestnik Konferencji 2013r., pt.” Łączność – to nie tylko hobby …”, organizowanego pod auspicjami ówczesnego Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Hobby: filatelistyka, numizmatyka, turystyka górska kwalifikowana, krótkofalarstwo, technika radiowa – posiadam kolekcję starych odbiorników radiowych i urządzeń nadawczo-odbiorczych, znany z eteru jako SP2JBJ

hm. Henryk Dyszy – Członek Inspektoratu 

Chorągiew Śląska, Hufiec Piekary Śląskie,

W ZHP od 1962r. Zobowiązanie Instruktorskie złożył w sierpniu 1965r,; przyboczny 40 Drużyny Zuchowej w Dąbrówce Wielkiej 1964-1967a później Drużynowy 40 Drużyny Zuchowej w Dąbrówce Wielkiej (1.IX.67-1.IX.69 ); ukończył Podoficerską Szkołę Wojsk Łączności   3.11.1969 – 6.04.1970r.; Komendant Szczepu przy szk.podst.w Dąbrówce Wlk.     1.IX.74- 1.IX.1978; Kierownik Referatu Zuchowego KH Piekary Śl. 20.XI.1975-1981; Komendant 14 Szczepu im. hm Skolika – Brzeziny Śl 1.IX.1981-1.IX.1987r. ; Z-ca przewodnicz. SKI ,,Brzoza” w Brzezinach Śl. od 1.IX.1981r.; Przewodniczący KRH Piekary Sl. 14.XI.1992-23.X.1994r.; Komendant Hufca Piekary Śląskie 23.X.1994- 20.XI.2003r.; Skarbnik Hufca Piekary Śląskie     20.XI.2003- do IV.2006r.; Członek radio-klubu harcerskiego SP9ZPS od 2003 do: nadal: Członek hufcowej KSI od 25.08.2009r. do chwili obecnej; Przewodniczący Hufcowej KSI; Szef Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej od 2017r.; Instruktor Inspektoratu Łączności Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK od 27 sierpnia 2019r., Prywatnie – SQ9H,

phm. Tomasz Frankiewicz – Członek Inspektoratu

Chorągiew Łódzka, Hufiec Pabianice

Komandor HKŁ SP7ZHP, przy KH ZHP Pabianice.

W ZHP od 1979 roku. Drużynowy 46 Pabianickiej Drużyny Harcerskiej ” Znak Orła”, potem p.o. Kwatermistrza Hufca Pabianice, operator stacji klubowych SP7ZFQSP7ZJI. Założyciel HKŁ przy KH ZHP Pabianice i klubu SP7PTK. Przez kilka lat klub pracował w eterze pod znakiem SP7PTK, a od 2015 klub pracuje pod znakiem SP7ZHP. Prywatne pierwsze pozwolenie radiowe uzyskał w 1988 roku – SP7SZN, a obecnie pracuje pod znakiem SP7V. Reprezentował ZHP podczas konferencji roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji. Uczestnik Konferencji 2013r., pt.” Łączność – to nie tylko hobby …”, organizowanego pod auspicjami ówczesnego Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

hm. Adam Wnorowski – Członek Inspektoratu

Chorągiew Białostocka, Hufiec Białystok

Szef Harcerskiego Klubu Łączności „ŻUBR” SP4ZHX oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP4ZHP

Szef Inspektoratu Specjalności Technicznej Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP

 Wstąpił do ZHP w 2003 roku, a w 2009 roku stał się instruktorem ZHP. Łącznością zainteresował się w tym samym roku uczęszczając do Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP4KNA w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, gdzie pod czujnym okiem Wiesława SP4Z przygotował się do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień państwowych.  Od 2012 roku Szef HKŁ „Żubr” SP4ZHX, podjął się reaktywacji słynnego harcerskiego klubu łączności z terenu Białostocczyzny. Był to pierwszy nowy klub specjalnościowy w hufcu, który powstał od dłuższego czasu (wcześniej istniał jedynie ratowniczy). Uczestnik Konferencji 2013r., pt.” Łączność – to nie tylko hobby …”, organizowanego pod auspicjami ówczesnego Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Od 2014 roku członek namiestnictwa specjalnościowego w Hufcu Białystok oraz dalej Namiestnik Specjalnościowy Hufca Białystok. Organizator ogólnopolskiej konferencji specjalnościowej „Czas na specjalności” 3 edycje odbyły się w Białymstoku, teraz ten projekt rusza do innych chorągwi.  Od 2015 roku Instruktor ds. specjalności technicznej Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, a od 2017 roku szef inspektoratu technicznego WWS GK ZHP. Podjął się pracy tworzenia i promowania nowej specjalności ZHP.

 Poza specjalnościami: dawniej: dwukrotny drużynowy, członek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych, Członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca, Z-ca Komendanta Szczepu, aktualnie: Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Białystok, dumny ojciec i mąż,

hm. Zdzisław Pawlak – Członek Inspektoratu

Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań-Rejon

W Związku Harcerstwa Polskiego od 1959 roku. W latach 1966-1968 prowadziłem zastęp łączności przy Hufcu ZHP Września. Wynikiem rozwoju zastępu łączności było stworzenie Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAT. HKŁ powstał w 1968 r. dzięki ogromnej pomocy śp. dh. hm. Bonikowskiego. Pierwszy stopień instruktorski – pwd., uzyskałem w 1969 r. W trakcie pełnienia służby wojskowej w latach 1969-1974 w pełni angażowałem się w pracę instruktorską w Komendzie Chorągwi Zielonogórskiej, Hufcu Kartuzy oraz Hufcu Kościerzyna. Po zakończeniu służby wojskowej kontynuowałem pracę instruktorską na terenie gmin Września i Nekla. Od 1979 r. pracuje pod znakiem SP3DDP. W 2000 roku z uwagi na problemy lokalowe przeniosłem HKŁ SP3ZAT z Wrześni do Nekli. Z uwagi na duże zainteresowanie działalnością harcerską wśród młodzieży, powstał ośrodek ZHP WATRA Nekla, w którym powołano mnie na funkcję komendanta. W okresie sprawowania funkcji w latach 2000-2020 organizowałem wielokrotnie obozy harcerskie. Aktualnie nadal prowadzę Harcerski Klub Łączności SP3ZAT. W lutym 2021 zostałem powołany na funkcję Szefa Inspektoratu Łączności Chorągwi Wielkopolskiej.