Inspektorat łączności GK ZHP

Złota Odznaka Honorowa dla ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
273 0

Druhy i Druhowie,

Jest mi niezmiernie miło poinformować iż wczoraj, a dniu 15 czerwca 2019, na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalarskiego, odebraliśmy z rąk Prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF, Złotą Odznakę Honorową nr 131. Odznaka ta została przyznana Związkowi Harcerstwa Polskiego w uznaniu współpracy pomiędzy ZHP a PZK. Współpraca ta datuje się jeszcze w czasach dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to powstawało pierwsze w Polsce Towarzystwo Radiotechniczne ( rok. Zał.1923 ), które to później przeistoczyło się w Polski Związek Krótkofalarski. Wśród członków założycieli towarzystwa, byli min. uwcześni instruktorzy ZHP. Współpraca ta była kontynuowana po zakończeniu II Wojny Światowej  do chwili obecnej. W ramach tej współpracy wspólnie występujemy do władz o zmiany w ustawach i rozporządzeniach by poszerzać pasma zgodnie z zaleceniami ITU ( International Telecomunication Union ) oraz zmian w prawie ułatwiającym dostęp do licencji w ruchu amatorskim.


Czuwaj!

Szef inspektoratu Łączności Gk ZHP

Hm. Piotr”Broda” Stanisławski HR