Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Warszawskie – Konsytuacji 3 Maja

UDOSTĘPNIJ
/
71 0

Druhny i Druhowie,

3 maja, w 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji  w godzinach 17,00 – 18,59 (LOC TIME), odbędzie się kolejna tura zawodów organizowanych przez Warszawski Oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Konsytuacja 3 Maja, była pierwszą w Europie a drugą na świecie spisaną konsytuacją, regulującą ustrój prawny Obojga Narodów.

Preambuła Konsytuacji:

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

Zawody odbędą się w części:

KF SSB / CW a od godziny 15,00 do 16,59 UTC ( 17,00 – 18,59)

KF DIGITAL PSK63 od godziny 17:00 do 17:20 UTC (19:00 – 19:20 LT),

KF DIGITAL RTTY od godziny 17:20 do 17:40 UTC (19:20 – 19:40 LT),
KF DIGITAL PSK125 od godziny 17:40 do 17:59 UTC (19:40 – 19:59 LT).

 

Pełny regulamin zawodów w części KF: link

Pełny regulamin zawodów w części DIGI: link

 

Czuwaj!