Inspektorat łączności GK ZHP

Dzień Myśli Braterskiej 2021!

UDOSTĘPNIJ
/
433 0

Druhny i Druhowie,

Dzień Myśli Braterskiej to wspólne święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie. Rodzina skautowa łączy prawie 60 milionów ludzi. Jesteśmy bardzo różnorodni, ale działamy razem, działamy odważnie na rzecz pokoju.

Przezwyciężając trudności dnia codziennego, pracujemy, we wzajemnej przyjaźni i szacunku, na rzecz kolejnych pokoleń.

Życzymy harcerkom, harcerzom oraz sympatykom harcerstwa, aby dzielili się pozytywnymi emocjami, byli otwarci na drugiego człowieka i zmieniali świat na lepszy.

 

Czuwaj!

 

Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł

Zastępca Naczelniczki ZHP hm. Karol Gzyl