Inspektorat łączności GK ZHP

Harcerze z Sieradza w YOTA

UDOSTĘPNIJ
/
465 0

Druhny i Druhowie,

Harcerki i harcerze z Sieradza, z harcerskiego Klubu Łączności SP7ZCN, przyłączyli się do akcji organizowanej przez I Okręg IARU – „December YOTA Mouth”( YOTA – Youngster On The Air). Młodzi krótkofalowcy, biorą udział w aktywnościach radiowych w grudniu b.r. Cześć z młodych operatorów występuje o znak, który w sufiksie zawiera skrót YOTA. Tak też zrobili harcerze z Sieradza.

Młodzi ludzie szukają różnych aktywności. Szczególnie cenne są te, które rozwijają zamiłowania, hobby. Łączność pokazuje, że nie tylko nie ma granic, ale można porozmawiać z innymi młodymi operatorami na świecie. To kolejna zabawa kierowana do młodych ludzi. W październiku odbyła się kolejna edycja Skautowych Spotkań Eterowych JOTA/JOTI 2021, gdzie obecne były również stacje harcerskie z Polski.

Szczegóły znajdziecie na stronie poświęconej YOTA:  https://events.ham-yota.com/ lub https://www.ham-yota.com/

Powodzenia i dużo ciekawych łączności.

Czuwaj!