Inspektorat łączności GK ZHP

Uchwała Rady Naczelnej ZHP ws wojny w Ukrainie.

UDOSTĘPNIJ
/
502 0

Druhny i Druhowie,

Po niżej zamieszczamy treść listu Przewodniczącego ZHP dotyczącego wojny w Ukrainie.

 

“Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą.”

hm. Aleksander Kamiński

 

Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego potępia brutalną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ukraina jest wolnym i samostanowiącym o sobie państwem. Nikt nie ma prawa agresją i siłą pozbawiać żadnego państwa jego ziemi, zasobów, a przede wszystkim narażać życia i zdrowia jego mieszkańców. Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

Deklarujemy pełne wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli. Wyrażamy nadzieję, że jedność wspólnoty międzynarodowej, w tym Polski, doprowadzi do szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego i wypełnienia zobowiązań wobec Ukrainy wynikających z zawartych porozumień.

Jako harcerki i harcerze nie pozostajemy bierni. Włączamy się w działania Harcerskiego Pogotowia ZHP, które służyć ma pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym okrucieństwem wojny. Będziemy pełnić służbę na rzecz obywateli Ukrainy pozostających w czasie konfliktu w swojej ojczyźnie oraz tych, którzy uciekać będą z kraju w obliczu zagrożenia życia i zdrowia.

Z uwagi na skalę niezbędnych działań kluczowe znaczenie będzie miała organizacja i koordynacja tych, które będą najbardziej potrzebne.

Zachęcamy wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego oraz naszych sojuszników, przyjaciół i rodziców, do aktywnego włączenia się w tę służbę.

Z pewnością niezbędne będą zbiórki koniecznego wyposażenia, ugoszczenie uchodźców, wsparcie psychologiczne, prawne, ekonomiczne, edukacyjne. W skali konfliktu w tak ogromnym kraju jak Ukraina, służba będzie musiała przyjąć adekwatne rozmiary.

Drużynowych prosimy o sprawną współpracę ze swoimi hufcami. Razem podejmiemy i sprostamy temu wyzwaniu.

Polacy, jak niewiele nacji, rozumieją lęk i frustrację ukraińskiego narodu. Jesteśmy z Wami Przyjaciele. Myślą, sercem i działaniem.

Przewodniczący

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł