Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Harcerskie – Memoriał Dh. Hm. Wacława Łukaszewicza

UDOSTĘPNIJ
/
487 0

Druhny i Druhowie,

Po niżej regulamin zawodów „Memoriał Dh. Hm. Wacława Łukaszewicza. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem 16 kwietnia. Regulamin zostanie zaktualizowany również w zakładce zawody harcerskie.

 

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH HARCERSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

„MEMORIAŁ DH. HM. WACŁAWA ŁUKASZEWICZA”

 

 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh harcmistrz Wacław Łukaszewicz SP5WL. Instruktor harcerski i krótkofalowiec do końca swoich dni całym życiem zaangażowany w pracy z młodzieżą. Wspierał środowiska harcerskie w rozwoju łączności i krótkofalarstwa, dzięki niemu wyrosło wielu harcerskich krótkofalowców. Inicjator utworzenia Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP który wspierał  do końca. 

Druh Wacław był wieloletnim szefem Inspektoratu Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP, harcerskich zawodów pn. „Służbowa Łączność Radiowa” organizatorem i sędzią głównym zawodów i mistrzostw w Radioorientacji Sportowej PZRS. Przez wiele lat członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (dawniej Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Urzędu Regulacji Telekomunikacji). Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze przez wiele lat w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie  – Nowy Rynek 4. Jego praca na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana została wieloma wysokimi odznaczeniami harcerskimi i państwowymi.

 1. Organizator zawodów:

Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. dh. hm Wacława Łukaszewicza SP5WL

 1. Cel zawodów

Wspomnienie dh. hm Wacława Łukaszewicza SP5WL, jego dorobku oraz aktywacja stacji harcerskich

 1. Termin i czas trwania zawodów:

16 kwietnia, termin stały

Od godziny 16:00 do 18:00 UTC (18:00 do 20:00 LT). Logujemy w czasie UTC.

 1. Pasmo i emisje:

80 m, Emisje CW oraz SSB w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją.

 1. Klasyfikacje:

– GRUPA „A” – stacje pracujące emisją CW,

– GRUPA „B” – stacje pracujące emisją SSB,

– GRUPA „C” – stacje pracujące emisjami CW i SSB (Mixed),

– GRUPA „D” – stacje klubowe ZHP bez względu na rodzaj emisji,

 1. Wywołanie:

CW – „Test”

SSB – „Memoriał SP5WL”.

 1. Raporty:

– CW RST + nr QSO,

– SSB RS + nr QSO.

Radiostacje organizatora SP5ZIP i SP0WL podają raport z literką „WL”, np.:

– CW 599  001WL,

– SSB 59 001WL.

Radiostacje Harcerskich Klubów Łączności[i] podają raport z literką „H”, np.:

– CW 599  001H,

– SSB 59 001H.

 1. Punktacja:

 

SSB

CW

 QSO ze stacją organizatora (SP5ZIP, SP0WL)

15 pkt.

30 pkt.

 QSO ze stacją klubową Harcerskiego Klubu Łączności. i

10 pkt.

20 pkt.

 QSO z pozostałymi stacjami.

5 pkt.

10 pkt.

Z jedną stacją można przeprowadzić łączność dwa razy – jeden raz na CW i jeden raz na SSB.

W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.

 1. Wynik końcowy:

Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się.

Nie będą klasyfikowane stacje, które zgłoszą mniej niż 10 QSO – logi tych stacji użyte zostaną tylko do kontroli.

Stacje organizatora przesyłają logi tylko do kontroli.

U W A G A !

Nie będą zaliczane łączności z powodu:

 • przekroczenia obowiązującego band-planu,
 • źle odebranego znaku korespondenta
 • niezgodności grup kontrolnych,
 • brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
 • brak logu korespondenta,
 • różnica czasu powyżej 5 min.
 • zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad „ham spiritu”,
 1. Dzienniki zawodów:

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo prosimy przesłać na adres [email protected] , do dnia 1 maja włącznie, umieszczając w nazwie pliku znak ( np.: SP5ZIP.cbr ) oraz w nagłówku znak i grupę kontrolną (np.: SP5ZIP/C). Po wymienionym terminie nadesłane dzienniki nie będą brane pod uwagę. Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 1 lipca, na stronie internetowej Inspektoratu Łączności GK ZHP oraz na Facebook-u na stronach Łączność StołecznejŁączność ZHP oraz podane do wiadomości w prasie krótkofalarskiej w terminie zależnym od redakcji. Otrzymanie dziennika zawodów zostanie potwierdzone automatycznie każdorazowo pocztą elektroniczną na adres z którego został wysłany.

Uwaga !

Do logowania łączności w zawodach zaleca się używanie programu  kol. MarkaSP7DQR – DQR-Log.

Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl,

 1. Nagrody:

– za miejsca od 1 do 6 w każdej grupie: dyplom laureata zawodów;

– dyplomy uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną na adresy z których przesłali logi zawodów.

 1. Komisja zawodów:

– hm. Marek Ruszczak SP5UAR – Przewodniczący

– dh Jan Sobieszczuk SP5FHF

– dh  Włodzimierz Biczysko SP5VIW

Decyzje Komisji są ostateczne.

[i] Harcerskie Kluby Łączności wpisane jako jednostki organizacyjne ZHP do systemu ewidencji elektronicznej zatwierdzone do działania rozkazem właściwego Komendanta Hufca / Chorągwi. W przypadku wątpliwości organizator może wystąpić do właściwego komendanta Hufca ZHP o potwierdzenie działania jednostki organizacyjnej w strukturach ZHP.