Inspektorat łączności GK ZHP

Stan krótkofalarstwa w Polsce – ankieta

UDOSTĘPNIJ
/
644 0

Druhny i Druhowie,

1 Region IARU, dostrzegł iż w poszczególnych krajach, sytuacja społeczności radioamatorskiej jest różna. W niektórych radioamatorzy działają prężnie, rozwijają się a niektóry nie jest to łatwe, proste i przyjemne. Oczywiście dotyczy to również zagrożeń tj.: zmiana pasm i ograniczenia z tym związane. Aby uzyskać informacje na te temat i móc określić kierunki wsparcia poszczególnych obszarów, została przygotowana ankieta ( opracowana przez Polską Grupę Roboczą I Okręgu IARU) opierająca się na analizie  SWOT( akronim słów z ang.: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia)). Odpowiadając na te pytania, z własnego punktu widzenia, będziemy w stanie określić jakie obszary są dla Nas zagrożeniem a w których czujemy się mocni. Sama ankieta składa się z dwóch części: 1 to pytania obowiązkowe ( oznaczone czerwoną gwiazdką ) i drugą nie obowiązkową, ale mogącą dać więcej informacji na temat stanu Naszego środowiska. Jeśli ktoś jest zainteresowany wypełnieniem – w pełni anonimowej – ankiety, wystarczy kliknąć na link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu6Rn4CqIdr2Mw6HdHSNWR-okJcQfZ_h_Di5oVyZ9K93HtIg/viewform

Liczymy na to, iż po zakończeniu całej akcji, otrzymamy raport, pokazujący jak to wygląda w Polsce.

Czuwaj!