Inspektorat łączności GK ZHP

Akcja Dyplomowa „Łączności Obozowe” Inspektoratu Łączności Chorągwi Śląskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
561 0

Druhny i Druhowie

Inspektorat Łączności Chorągwi Śląskiej ZHP, zaprasza do udziału w akcji Dyplomowej „Łączności Obozowe”. Akcja zaczyna się już 27 czerwca, a więc na samym początku wakacji. Będzie to ostastni moment na zdobycie brakujących punktów do Dyplomu Korona Klubów harcerskich SP, organizowanych we współpracy z ZHR.

Regulamin dyplomu
Edycja pierwsza 2020 rok

ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE

Cele dyplomu:

  • Mobilizacja Harcerskich Stacji Radiowych do pracy z obozów.
  • Doskonalenie umiejętności operatorskich.
  • Umożliwienie ćwiczenia w pracy na stacjach klubowych nowym adeptom.
  • Zbliżenie, wymiana doświadczeń i zwyczajów obozowych.
  • Zainteresowanie działalnością krótkofalarską uczestników obozów.
  • Zachęcenie ogółu krótkofalowców do łączności z obozowymi stacjami radiowymi.

Czas trwania akcji dyplomowej:

od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Organizatorzy:

Harcerski Klub Łączności PZK SP9ZHC w Kucobach,
Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP i skupione w nim kluby.
Wszystkie stacje nadające z obozów, a włączające się do akcji dyplomowej prosimy o zgłoszenie się – do SP9ZHC – do 15 czerwca 2020 r.

Zasady zdobywania dyplomu:

Stacje pracują w pasmie 80 m wg band planu.
Wykonanie łączności ze stacjami pracującymi z obozów harcerskich zatwierdzonych we właściwych Kuratoriach Oświaty.
Za każdą łączność przyznane będą punkty od:

  • stacji organizatora 5 pkt.
  • harcerskich stacji pracujących z obozów 3 pkt.
  • indywidualnych stacji pracujących z obozów 1 pkt.
  • powtórzone łączności 0 pkt. /łączność liczona do aktywności /

Nasłuchowcy za potwierdzony nasłuch otrzymują punkty przyznane za łączność. Znak tej samej stacji może powtórzyć się 3 razy.

Wykaz stacji organizatora:

Znak – podstawowa baza obozowa:

SP9ZHP – Ośrodek Harcerski + mobil odwiedzane obozy,
SP9ZHC – Kucoby,

SP9ZBR – Borowiany,
SP9ZAK – Kokotek,

SP9ZHS – Wilczysko,
SP9ZCF – Zarzecze,

SP9ZPS – Posmyk,
SP9Zxx – Janów,

SP9ZHR- Kuźnica Brzeźnicka
SP9ZEW- Kostkowice.

Stacje obozowe uczestniczące w akcji dyplomowej:

/ wykaz będzie dostępny po 20.06.2020r./

Łączność /nasłuch/ z 3 stacjami organizatora jest obowiązkowa.

Zdobywający dyplom przesyła log w pliku cabrilo lub xls, adif do stacji organizator na adres [email protected] lub [email protected].
Stacje pracujące z obozów w przesyłanych logach podają nazwę organizatora obozu i miejscowość pracy stacji. W temacie wiadomości podajemy znak stacji np.: SP9ZHC.cbr lub SP9ZHC.xls. Gdy stacja pracowała z innego okręgu to podaje numer okręgu SP9ZHP_5.cbr.
W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane będą logi papierowe przesłane na adres:


Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy
Kucoby 35
46-300 Olesno – Z dopiskiem Dyplom – Łączności Obozowe.

Aby uzyskać dyplom należy udokumentować zdobycie 20 pkt.

Dyplom będzie wysyłany elektronicznie na adres z którego wysłano log.
Do najaktywniejszych uczestników akcji dyplomowej wysłany będzie dyplom papierowy z nagrodą, upominkiem o ile z logiem podany zostanie adres do korespondencji.
W punktacji na najaktywniejszą stację harcerską pracującą z obozu liczy się ogólna liczba nawiązanych qso z obozu w czasie trwania akcji. W punktacji na najaktywniejszą stację nieharcerską liczy się liczba qso nawiązanych ze stacjami pracującymi z obozów, a przy równej liczbie qso decyduje większa liczba zaliczonych obozowych stacji harcerskich i operatorów indywidualnych pracujących pod swoimi prywatnymi znakami z obozów – zgodnie z regulaminem.
Najaktywniejszy nasłuchowiec – to ten który zaliczy więcej harcerskich stacji, w dalszej kolejności ogólna liczba nasłuchów.
Karty QSL do weryfikacji nie są wymagane.

Ostateczny termin przyjmowania logów: 20 wrzesień 2020 r.

Aktualne informacje o dyplomie dostępne są na stronie klubu: www.sp9zhc.pzk.pl/dyplom, FB /sp9zhc.
Odpowiedzialny za przebieg akcji dyplomowej jest SP6MN Marek, adres email: [email protected].
Interpretacja regulaminu, oraz decyzje o niesprecyzowanych w regulaminie kwestiach podejmowane przez kierowników klubów organizatorów są ostateczne.
Regulamin zatwierdzono na zebraniu klubu w dniu 10 stycznia 2020 r.

Zaparaszmy serdecznie do udziału w akcji dyplomowej i zbierania punktów. Do usłyszenia !

Czuwaj!