Inspektorat łączności GK ZHP

Sesje egzaminacyjne UKE 2020

UDOSTĘPNIJ
/
19 0

Druhny i Druhowie,

Po niżej daty i miejsca egzaminów na licencję amatorską organizowaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2020r. Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą, egzamin zostanie przeprowadzony w języku polskim, w formie testu pisemnego oraz testu praktycznego dotyczącego sprawdzeniu umiejętności obsługi urządzeń radiowych

  1. Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2020 r.:
Lp. Dzień, miesiąc Godzina Miejsce egzaminu
       
1. 1.02 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
 
       
2. 13.02 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,
ul. Świętokrzyska 12
       
3. 28.02 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
       
4. 29.02 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
5. 10.03 10:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,
ul. Wyszyńskiego 1
       
6. 12.03 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 17
       
7. 18.03 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach,
ul. Urzędnicza 13
       
8. 20.03 9:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
       
9. 21.03 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
10. 23.03 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi,
ul. Nawrot 85
       
11. 26.03 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,
ul. Świętokrzyska 12
       
12. 27.03 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,
ul. Kasprzaka 54
       
13. 28.03 9:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
       
14. 2.04 16:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
15. 18.04 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
16. 20.04 16:30 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,
ul. T. Zana 38C
       
17. 20.04 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,
ul. Łokietka 2
       
18. 22.04 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy,
ul. Wojska Polskiego 23
       
19. 7.05 16:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
20. 15.05 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku,
ul. Warszawska 1a
       
21. 21.05 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28
       
22. 21.05 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,
ul. Kielecka 103
       
23. 30.05 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
24. 5.06 9:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
       
25. 5.06 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
       
26. 5.06 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,
ul. Kasprzaka 54
       
27. 6.06 10:00 Schronisko Młodzieżowe „Rozdzielnia Wiatrów”, 39-208 Dębica,
Głobikowa 81c
       
28. 18.06 16:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
29. 19.06 14:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,
ul. J. Dąbrowskiego 12
       
30. 8.09 10:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,
ul. Wyszyńskiego 1
       
31. 17.09 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 17
       
32. 24.09 16:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
33. 25.09 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
       
34. 28.09 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi,
ul. Nawrot 85
       
35. 2.10 9:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,
ul. J. Dąbrowskiego 12
       
36. 2.10 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,
ul. Kasprzaka 54
       
37. 2.10 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku,
ul. Warszawska 1a
       
38. 5.10 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,
ul. Łokietka 2
       
39. 7.10 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy,
ul. Wojska Polskiego 23
       
40. 8.10 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,
ul. Świętokrzyska 12
       
41. 22.10 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28
       
42. 22.10 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,
ul. Kielecka 103
       
43. 23.10 9:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
       
44. 24.10 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
       
45. 16.11 16:30 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,
ul. T. Zana 38C
       
46. 17.11 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 17
       
47. 26.11 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,
ul. Świętokrzyska 12
       
48. 4.12 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
       
49. 12.12 9:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
ul. Giełdowa 7/9
  1. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w języku polskim, w formie testu pisemnego i praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.

Szczegóły wraz z materiałami oraz wymaganymi wzorami dokumentów, znajdziecie pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html

Czuwaj!