Inspektorat łączności GK ZHP

100 lat harcerstwa w Sieradzu !!!

UDOSTĘPNIJ
/
325 0

Druhny i Druhowie,

Harcerski Klub Łączności SP7ZCN zaprasza do udziału w akcji upamiętnienia 100 rocznicy powstania pierwszych Drużyn harcerskich na terenie Miasta Sieradz. Szczegóły akcji po niżej oraz na stronie: https://www.qrz.com/db/HF100HS

A oto opis akcji i karta QSL:

HF100HS – Harcerski Klub Łączności SP7ZCN Hufca ZHP Sieradz zaprasza do wzięcia udziału w akcji upamiętniającej powstanie pierwszych Hufców ZHP w Sieradzu. ⚜️

Początki skautingu w naszym mieście sięgają 1916 roku, jednak dopiero w 1920 roku został powołany pierwszy żeński Hufiec ZHP w Sieradzu. Wkrótce po tym wydarzeniu, w 1921 r., powstał w Sieradzu hufiec męski ZHP. 🇵🇱

Z okazji przypadających na rok 2020 i 2021 setnych rocznic powołania pierwszych Hufców ZHP w Sieradzu, postanowiliśmy zorganizować akcję, mającą na celu upamiętnienie tych wydarzeń.

Żaden hufiec czy organizacja nie powstałaby, gdyby nie ludzie, którzy w odradzającym się po odzyskaniu niepodległości kraju zauważyli potrzebę pracy z młodzieżą. Właśnie to poświęcenie i chęć wzięcia na siebie odpowiedzialności, jaka spoczywa na instruktorach ZHP uczestniczących w procesie wychowania dzieci i młodzieży, chcielibyśmy podkreślić. Z tego miejsca chcielibyśmy również podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy działają na rzecz dzieci i młodzieży, pracując w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach itp., zarówno w dziedzinie krótkofalarstwa, jak i poza nią. 🤝

Z tej okazji postanowiliśmy wydać okolicznościowe karty QSL.

Okolicznościową kartę QSL otrzyma każdy korespondent, który wykona łączność ze stacją HF100HS.

Akcja okolicznościowa trwa do 15.01.2022 r.

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.”
Robert Baden-Powell