Inspektorat łączności GK ZHP

22 LUTY – Dzień Myśli Braterskiej !!!

UDOSTĘPNIJ
/
755 0

Druhny i Druhowie,

22 luty jest dla Nas harcerzy dniem szczególnym. Dzień urodzin Naczelnego Skauta Świata Roberta Baden – Powell’a. W tym dniu spotykamy się by przy kominku – ognisku spędzić miło czas. W gronie zuchów, harcerzy i instruktorów. A my – łącznościowcy, siadamy do naszych TRX’ów i pracujemy w Zawodach Dnia Myśli Bartelskiej. I mam nadzieję że tak jak co roku – i tym razem będzie Nas duuuużo !!!

Regulamin zawodów krajowych
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Zawody są organizowane w związku z przypadającą w dniu 22 lutego każdego roku rocznicą urodzin gen. Baden-Powella twórcy światowego skautingu.
1. ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „WILDA” SP3ZAC
2. WSPÓŁORGANIZATOR: Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.
3. UCZESTNICY: Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.
4. TERMIN: 22 luty każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC .
5. PASMA: 3.5 MHz – SSB i CW – zgodnie z obowiązującym band planem.
Niedopuszczalny jest udział w zawodach tego samego operatora pod dwoma różnymi znakami (np. indywidualnie i klubowo ).


Dopuszczalny maksymalny limit mocy stacji w zawodach – 100 W.


6. KLASYFIKACJA:
Grupa A – harcerskie stacje klubowe SSB i CW
Grupa B – harcerskie stacje indywidualne SSB i CW
Grupa C – inne stacje klubowe SSB i CW
Grupa D – stacje indywidualne SSB i CW
Grupa E – stacje indywidualne SSB
Grupa F – stacje indywidualne CW
Grupa G – nasłuchowcy
Uwaga – należy zadeklarować udział tylko w jednej z grup klasyfikacyjnych
7. PUNKTACJA:
QSO z stacją harcerską klubową – 5 pkt.
QSO ze stacją indywidualną harcerzem – 3 pkt.
QSO na CW – pozostałe stacje – 2 pkt.
QSO na SSB – pozostałe stacje – 1 pkt.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy.
Uwaga – Zaliczana jest łączność w przypadku zgodności wpisów w logach obu nadawców.
8. RAPORTY:
– RS(T) + numer kolejny łączności ( od 01 ) np. 59 01.
– Stacje indywidualne – harcerze podają dodatkowo literę – H, np. 59 01 H.
9. MNOŻNIK:
Mnożnikiem jest ilość zaliczonych stacji klubowych ZHP. Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik.
10. DYPLOMY
Za zajęcie miejsca od 1 – 3 w każdej grupie klasyfikacyjnej.
11. DZIENNIKI
Przyjmowane będą wyłącznie logi w formacie elektronicznym / Cabrillo / .cbr przesłane w terminie 48 godzin na adres : [email protected]
UWAGA – W nagłówku pliku Cabrillo w pozycji Kategoria ( CATEGORY ) należy umieścić oznaczenie jednoliterowe grupy klasyfikacyjnej w której startowaliśmy np. : CATEGORY : A
Przypominamy, że w temacie e-mail’a oraz w opisie pliku Cabrillo umieszczamy tylko znak wywoławczy bez nazwy zawodów np. : sp3xyz.cbr .
12. WYNIKI ZAWODÓW
Zostaną sprawdzone przez organizatorów w ciągu 1 miesiąca od ich zakończenia i opublikowane będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronach www.sp3zac.pl . www.facebook.pl/SP3ZAC/
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.