Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Robinsonowie Warszawscy 2021 – już w niedzielę 17 stycznia!!!

UDOSTĘPNIJ
/
247 0

Druhny i Druhowie,

Jak co roku, Zarząd Ligi Obrony Kraju, Pion Sportów Obronnych, zaprasza do udziału w Zawodach Robinsonowie Warszawscy. Zawody maja na celu upamiętnienie tych, którzy po kapitulacji Powstania Warszawskiego, postanowili pozostać w Warszawie, ukrywając się przed Niemcami w ruinach Stolicy. Trwało to aż do 17 stycznia 1945r., kiedy do zburzonego miasta weszły oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego.

Zawody odbędą się w niedzielę 17 stycznia 2021r. w godzinach:

 • część CW/ SSB – 16:00-18:00 ( UTC – LOC 17,00 – 19,00 )
 • część KF DIGITAL PSK63 od godziny 18:00 – 18:20 UTC (19:00 – 19:20 LT).
 • część KF DIGITAL RTTY od godziny 18:20 – 18:40 UTC (19:20 – 19:40 LT)
 • część KF DIGITAL HELL od godziny 18:40 – 18:59 UTC (19:40 – 20:00 LT).

Po niżej publikujemy pełny regulamin części KF + link do części KF i części DIGI. A oto szczegóły:

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

„ROBINSONOWIE WARSZAWSCY – POWROTY 1945”

17.01.1944 – 17.01.2020

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,
 • Współpraca – 25 Warszawski Oddział Terenowy PZK
 1. CEL ZAWODÓW

Zawody te są uczczeniem pamięci „Robinsonów Warszawskich” którzy po kapitulacji Powstania Warszawskiego zdecydowali się pozostać w stolicy i ukrywali się przed Niemcami w jej ruinach, aż do momentu wkroczenia do zburzonej i ograbionej przez oddziały niemieckie stolicy Polski Warszawy oddziałów Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego w dniu 17 stycznia 1945 w wyniku operacji warszawskiej. Od tej daty następuję powrót mieszkańców Warszawy do ruin zniszczonego miasta aby rozpocząć odbudowę stolicy ze zgliszczy wojennych.

 1. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

3.1. Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje klubowe.

3.2. Stacje nadawcze klubowe i indywidualne posiadające więcej niż jeden znak nadawczy mogą brać udział w zawodach. Nie mogą jednak wymieniać pomiędzy sobą grup kontrolnych.

W przypadku umieszczenia w swoich dziennikach zawodów własnych znaków nadawczych łączności te zostaną wyzerowane.

3.3. Stacje nadawcze klubowe i indywidualne chcące skorzystać z tej możliwości pracy pod kilkoma własnymi znakami muszą zgłosić do organizatora stosowny wykaz swoich znaków wywoławczych.

 1. TERMIN I CZAS ZAWODÓW

17 stycznia każdego roku – termin stały zawodów.

Część KF CW.SSB od godziny 16:00 – 18:00 UTC (17:00 – 19:00 LT).

5.PRZEBIEG ZAWODÓW

W zawodach obowiązuje:

 • logowanie w czasie UTC (czas uniwersalny),
 • emisje KF CW/SSB,
 • obowiązuje numeracja ciągła osobna dla części:
 • pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
 • ograniczenie mocy do 100 W

6.WYWOŁANIE W ZAWODACH

 • na CW – „ TEST ”
 • na SSB – „ Wywołanie w zawodach”
 1. WYMIANA RAPORTÓW

Stacje startujące w zawodach wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np.:

 • emisja CW 599 001,
 • emisja SSB 59 001,

 

Stacje klubowe startujące w kategorii MULTI-OP MIXED RW pracujące z terenu miasta Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO oraz skrótu „RW” np.:

 

• emisja CW

559 001PW,

• emisja SSB

59 001PW,

 

Stacje indywidualne startujące w kategorii SINGLE-OP MIXED WM pracujące z terenu miasta Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu „WM” np.:

 

• emisja CW

559 001WM,

• emisja SSB

59 001WM.

 

 1. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności:

 • w części KF CW/SSB jedną na CW i drugą na SSB,

Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny 16:55 – 17:00 oraz od godziny 19:00 – 19:05 czasu lokalnego).

Uwaga !

 • na KF (CW, SSB) obowiązuje numeracja ciągła,

 9.PUNKTACJA

Za każde bezbłędne potwierdzone QSO zalicza sie:

 • ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW”:
  • – na CW – 30 pkt.,
  • – na SSB – 15 pkt.,
 • ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM”:
  • – na CW – 10 pkt.,
  • – na SSB – 5 pkt.,

 z pozostałymi stacjami:

 • na CW – 2 pkt.,
 • na SSB – 1 pkt.,
 1. WYNIKI KONCOWE

To suma punktów za wszystkie przeprowadzone QSO.

Mnożnika nie stosuje się.

 1. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE

Łączności nie zalicza się w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe „QRT”),
 • braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
 • rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 3 minut,
 • powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
 • zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
 • zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
 • wymiana grup kontrolnych pomiędzy własnymi znakami nadawczymi.
 • braku logu korespondenta,

Uwaga!

Nadesłane dzienniki pracy jako „CHECKLOG” nie będą publikowane w zestawieniach Plików.

 1. W ZAWODACH ZABRANIA SIĘ:
 • używać więcej niż jednego nadajnika,
 • korzystać z pomocy osób znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się radiostacja uczestnicząca w zawodach,
 • korzystać z pomocniczych sieci w tym UKF, Internet do inicjowanie łączności,
 • używania urządzeń nadawczych przekraczających moc 100 W.
 1. KLASYFIKACJA W ZAWODACH I WYNIKI ZAWODÓW

14.1. Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest w następujących grupach:

Kategoria: Opis aktegorii:
MULTI-OP MIXED RW Stacje klubowe z terenu Warszawy „RW”
SINGLE -OP MIXED WM Stacje indywidualne z terenu Warszawy „WM”
SINGLE-OP MIXED Stacje indywidualne CW/SSB
MULTI-OP MIXED Stacje klubowe CW-SSB
MIXED-OP CW Stacje klubowe i indywidualne SSB
MIXED-OP SSB Stacje klubowe i indywidualne SSB
SINGLE-OP JUNIOR MIXED Operator stacji indywidualnej do 16 roku życia
CHECKLOG Dziennik do kontroli

 1. TROFEA
 • za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą DYPLOMY ZWYCIEŻSCY (e-DYPLOM)
 • stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplom uczestnika (e-DYPLOM).
 1. DZIENNIKI ZAWODÓW

Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik *.cbr (Cabrillo), proszę wysyłać w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów na adres poczty elektronicznej [email protected] .

 1. ZAWODY PRZEPROWADZA ORAZ WYNIKI USTALA

Opiekę nad przebiegiem zawodów i ich rozliczeniem sprawuje WSiSŁ BZG LOK.

Do logowania łączności przez stacje nadawcze podczas zawodów zaleca się programy pozwalające na wygenerowania plików – *.cbr oraz *.log.

Rozliczenie zawodów nastąpi w ciągu 96 godzin od daty zakończenia zawodów. Rozliczenie i prezentacja wyników dokonana zostanie poprzez strony internetowe www.sp5kcr.euorazwww.mazowszelok.pl .

Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2020 roku.

Link do regulaminu części KF: https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=985

Link do regulaminu części DIGI: https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=986