Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Dnia Myśli Braterskiej 2022

UDOSTĘPNIJ
/
750 0

Druhny i Druhowie,

Co roku w dniu dla Nas – harcerzy tak ważnym – Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC z Poznania, organizuje zawody. Jak co roku nie zabraknie Nas i tym razem. Zapraszam wszystkich do udziału w Zawodach Dnia Myśli Braterskiej. Pokażmy siłę Naszej specjalności.

Pełny regulamin zawodów po niżej:

 

Regulamin zawodów krajowych
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ


Zawody są organizowane w związku z przypadającą w dniu 22 lutego każdego roku rocznicą urodzin gen. Baden-Powella twórcy światowego skautingu.


ORGANIZATOR:
Harcerski Klub Łączności „WILDA” SP3ZAC


WSPÓŁORGANIZATOR:
Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.


UCZESTNICY:
Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.


TERMIN:

22 luty każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC .


PASMA:
3.5 MHz – SSB i CW – zgodnie z obowiązującym band planem.
Niedopuszczalny jest udział w zawodach tego samego operatora pod dwoma różnymi znakami (np. indywidualnie i klubowo ).


Dopuszczalny maksymalny limit mocy stacji w zawodach – 100 W.


KLASYFIKACJA:
Grupa A – harcerskie stacje klubowe SSB i CW
Grupa B – harcerskie stacje indywidualne SSB i CW
Grupa C – inne stacje klubowe SSB i CW
Grupa D – stacje indywidualne SSB i CW
Grupa E – stacje indywidualne SSB
Grupa F – stacje indywidualne CW
Grupa G – nasłuchowcy


Uwaga – należy zadeklarować udział tylko w jednej z grup klasyfikacyjnych!


PUNKTACJA:
QSO z stacją harcerską klubową – 5 pkt.
QSO ze stacją indywidualną harcerzem – 3 pkt.
QSO na CW – pozostałe stacje – 2 pkt.
QSO na SSB – pozostałe stacje – 1 pkt.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy.


Uwaga – Zaliczana jest łączność w przypadku zgodności wpisów w logach obu nadawców.

 

RAPORTY:
RS(T) + numer kolejny łączności ( od 01 ) np. 59 01.
Stacje indywidualne – harcerze podają dodatkowo literę – H, np. 59 01 H.


MNOŻNIK:
Mnożnikiem jest ilość zaliczonych stacji klubowych ZHP. Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik.


DYPLOMY:
Za zajęcie miejsca od 1 – 3 w każdej grupie klasyfikacyjnej.


DZIENNIKI:
Przyjmowane będą wyłącznie logi w formacie elektronicznym / Cabrillo / .cbr przesłane w terminie 48 godzin na adres :
[email protected]
UWAGA – W nagłówku pliku Cabrillo w pozycji Kategoria
( CATEGORY ) należy umieścić oznaczenie jednoliterowe grupy klasyfikacyjnej w której startowaliśmy np. :
CATEGORY : A
Przypominamy, że w temacie e-mail’a oraz w opisie pliku
Cabrillo umieszczamy tylko znak wywoławczy bez nazwy
zawodów np. : sp3xyz.cbr .


WYNIKI ZAWODÓW:
Zostaną sprawdzone przez organizatorów w ciągu 1 miesiąca od ich zakończenia i opublikowane będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronach www.sp3zac.pl . www.facebook.pl/SP3ZAC/
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Do usłyszenia w zawodach!

Czuwaj!