Inspektorat łączności GK ZHP

W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 1918/19

UDOSTĘPNIJ
/
99 0

Druhny i Druhowie,

Już po raz 40-ty Druhowie z Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAC „Wilda”, organizują zawody upamiętniające Powstanie Wielkopolskie 1918r. W powstaniu uczestniczyli również członkowie powstających na terenach wielkopolski Drużyn Skautowych. Wielu z powstańców, to harcerze, instruktorzy czy drużynowi, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej. Wspomnijmy i uczcijmy ich pamięć uczestnicząc w zawodach.

Pełny regulamin zawodów znajdziecie po niżej:

Regulamin zawodów

HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918/19

EDYCJA LX


Zawody „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19” organizowane są w rocznicę
zwycięskiego zrywu powstańczego.
ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC.
WSPÓŁORGANIZATOR: Komenda Hufca ZHP Poznań Wilda im. Jana Kasprowicza.
TERMIN: Zawody organizowane są 27 grudnia każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC
( 5 min. QRT przed i po zawodach )
PASMO: 3.5 MHz SSB i CW zgodnie z obowiązującym band planem.
Niedopuszczalny jest udział w zawodach tego samego operatora pod dwoma różnymi znakami ( np. indywidualnie i klubowo ). Dopuszczalny maksymalny limit mocy stacji w zawodach 100 W.
WYWOŁANIE:
Na fonii: „ wywołanie w zawodach wielkopolskich”
Na telegrafii: „CQ SP”
RAPORTY:
Stacje z terenów objętych powstaniem podają raport:
RS(T) + numer QSO ( od 01 ) + skrót powiatu np.: 5901PX .
Stacje spoza terenów powstania podają raport :
RS(T) + numer QSO ( od 01 ) np.: 5901
Obowiązuje jedna ciągła numeracja QSO bez względu na emisję.
KLASYFIKACJA
Grupa A stacje indywidualne SSB i CW
Grupa B stacje indywidualne SSB
Grupa C stacje klubowe SSB i CW
Grupa D nasłuchowcy
Grupa E stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW
Grupa F stacje indywidualne z terenów powstania SSB
Grupa G stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW
Grupa H nasłuchowcy z terenów powstania
Uwaga należy zadeklarować udział tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.

PUNKTACJA:
SSB 1 pkt.
CW 2 pkt.
Z każdą stacją można przeprowadzić dwa QSO, jedno na CW i drugie na SSB
Nasłuchowcy:
Nasłuch powinien zawierać znaki i raporty obu korespondentów. Zaliczane są punkty
dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa
razy. Punktacja jak dla nadawców, z tym, że punkty dają obydwie stacje wykazane w
nasłuchu.
MNOŻNIK: Mnożnikiem są skróty powiatów objętych Powstaniem Wielkopolskim :
AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, MO, NA, NV, OD, OF, OI,
ON, PO, PW, PX, RW, SI, SR, SX, WF, WH, WT, ZN.
Każdy powiat liczony jest tylko jeden ( 1 ) raz niezależnie od emisji.
WYNIK KOŃCOWY: Suma punktów za QSO x mnożnik .
DYPLOMY: Za zajęcie miejsc I III w każdej grupie klasyfikacyjnej.
DZIENNIK: Przyjmowane będą wyłącznie logi elektroniczne w formacie
/Cabrillo/ .cbr przesłane w terminie 48 h na adres: [email protected]
UWAGA W nagłówku pliku Cabrillo w pozycji Kategori( CATEGORY ) należy umieścić oznaczenie jednolitofrontowe grupy klasyfikacyjnej w której startowaliśmy np. :CATEGORY : A
Przypominamy, że w temacie e mail’a oraz w opisie pliku Cabrillo umieszczamy tylko znak wywoławczy bez nazwy zawodów np. :sp3xyz.cbr.
Logsp nie obsługuje zawodów.
WYNIKI ZAWODÓW: zostaną sprawdzone przez organizatorów w ciągu 1 miesiąc a o d ich
zakończenia i opublikowane będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronie
www.sp3zac.pl www.facebook.pl/SP3ZAC/
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 
W imieniu organizatorów zawodów, serdecznie zapraszamy do udziału. To ostatnie zawody organizowane przez HKŁ w tym roku.

Czuwaj!