Inspektorat łączności GK ZHP

SP3ZAC „WILDA”

UDOSTĘPNIJ
/
858 0

Druhny i Druhowie,

Harcerski Klub Łączności SP3ZAC z Poznańskiej Wildy, zaprasza do łączności ze stacja okolicznościową SN100AP. Stacja pracuje z okazji 100 rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu.

Aeroklub Poznański jest historycznym spadkobiercą organizacji lotniczych działających w Poznaniu  od 1919 roku: Aeroklubu Polskiego założonego w roku 1919, Związku Lotników Polskich (1922-1028), Wielkopolskiego Klubu Lotników (1928-1931), Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego (1928-1931), Aeroklubu Poznańskiego (1931—1939) oraz reaktywowanego po wojnie w roku 1945 Aeroklubu Poznańskiego. Aeroklub Polski w Poznaniu powstał w dniu 30.10.1919 roku z inicjatywy członków redakcji pierwszego polskiego czasopisma lotniczego „Polska Flota Powietrzna”, wychodzącego w Poznaniu w latach 1919-1921.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie www.sp3zac.pl  .

                                                                                                                         Zespół                                                                                          Harcerskiego Klubu Łączności WILDA SP3ZAC