Inspektorat łączności GK ZHP

Sięgaj do gwiazd – pamięci Mikołaja Kopernika

UDOSTĘPNIJ
/
571 0

Druhy i Druhowie,

Harcerski Klub Łączności SP2ZCI „Emiter” jak co roku zaprasza do udziału w zawodach poświęconych osobie Mikołaja Kopernika, wielkiego Polskiego astronoma. Zawody odbędą się w dniu 20 lutego 2021r. w godzinach 7,00 – 8,59 UTC ( 8,00 – 9,59 LOC TIME ). Szczegóły i pełny regulamin po niżej:

Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

SIĘGAJ DO GWIAZD 2021

1. Organizator: Harcerski Klub Łączności SP2ZCI „Emiter”

2. Cel: Upamiętnienie rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w środowisku krótkofalowców Polski i Europy. Zapoznanie kolegów krótkofalowców z dokonaniami M. Kopernika w różnych dziedzinach życia i jego działalności. Podniesienie na wyższy poziom umiejętności operatorskich harcerzy.

3. Pasmo: 3,5 MHz , emisje CW i SSB (zgodnie z „Band Planem”);

4. Uczestnicy: operatorzy stacji amatorskich nadawczych i nasłuchowych.

5. Termin: 3 sobota lutego każdego roku w godzinach 07.00÷08:59 UTC. W roku 2021–20lutego.

6. Wywołanie w zawodach: „test SP” na CW i ”Wywołanie w zawodach SDG” na SSB.

7. Raporty:

 • RS(T) + :numer kolejny QSO + skrót „H” –stacje indywidualne instruktorów i harcerzy np. 59(9)001H;
 • RS(T) + numer kolejny QSO + skrót „Z” –stacje klubowe harcerskie np. 59(9)001Z;
 • RS(T) + numer kolejny QSO –pozostałe stacje np. 59(9)001.

8. Punktacja:

 • stacje indywidualne i klubowe harcerskie przydzielają w zawodach po:4 pkt. na CW  i 3 pkt. na SSB;
 • stacje indywidualne i klubowe przydzielają w zawodach po:2 pkt. na CW 1 pkt. na SSB;

9. Klasyfikacja:

 • A –stacje indywidualne,
 • B –stacje klubowe,
 • C –stacje nasłuchowe;
 • D –stacje indywidualne harcerskie;
 • E –stacje klubowe harcerskie;
 • CHECKLOG

10. Rozliczenie zawodów – rozliczenie zawodów do 30 kwietnia w roku przeprowadzenia zawodów.

11. Uwagi:

 • obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;
 • łączności różnymi emisjami nie zalicza się; 
 • łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia minimum 10 QSO!
 • QSO nie będzie również zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:
  • źle odebranego znaku;
  • niezgodności w grupach kontrolnych;
  • braku potwierdzenia w logu korespondenta;
  • różnicy czasu przekraczającej 5 min.

Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.

12. Nagrody:

 • Wyróżnienia:
  • za miejsca od 1-3 dyplomy i w miarę możliwości organizatora zawodów puchary;
  • wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują Certyfikat Udziału w wersji elektronicznej.

13. Dzienniki: Logi za zawody należy przesłać w pliku Cabrillo do 10 marca 2021r., na e-mail: [email protected] lub [email protected]

14. Komisja sędziowska zawodów:

 • Witek SP2JBJ –przewodniczący,
 • Bogdan SP2JNV -członek komisji,
 • Bartosz SP2BMO – członek komisji.