Inspektorat łączności GK ZHP

List Przewodniczącego ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
409 0

Druhny i Druhowie,

Wczoraj Dh Przewodniczący ZHP – harcmistrz Dariusz Supeł, przesłał list dotyczący przeniesienia terminu Zjazdu ZHP.

Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 78/2021 z dn. 08.11.2021 r. w sprawie zmiany terminu XLII Zjazdu ZHP

Druhny i Druhowie

Informuję, że podjąłem dzisiaj z całą świadomością potencjalnych konsekwencji decyzję o zmianie terminu Zjazdu ZHP.

Podstawowymi względami, jakimi się kierowałem, są względy ochrony zdrowia i życia naszych instruktorów i ich rodzin. Z uwagą śledzę komunikaty i informacje dotyczące rozwoju sytuacji pandemicznej. Wynika z nich wyraźnie, że szczyt zachorowań przypadnie w okolicy planowanego wcześniej terminu Zjazdu ZHP. Opieram się zarówno o te oficjalne państwowe informacje, jak i te, które pochodzą od służb medycznych czy uznanych autorytetów w zakresie walki z pandemią. Wszystkie autorytety, jak i komunikaty wskazują, że ilość zachorowań i niestety, związanych z nimi zgonów, będzie duża. Prawdą jest, że w większości zgony dotyczą osób niezaszczepionych, ale co trzeba mocno podkreślić, osoby zaszczepione też chorują i co ważne, mogą transmitować chorobę na innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie przy tak dużej ilości zakażeń zminimalizować niebezpieczeństwa podczas organizacji Zjazdu w grudniu. Nawet, gdyby na sali obrad udało się zapewnić w miarę bezpieczne funkcjonowanie, to przerwy w obradach, przemieszczanie się pomiędzy salami i praca w komisjach, żywienie, toalety, hotele, transport – to wszystko stanowi zbyt poważne zagrożenie. Może mielibyśmy to szczęście nie zachorować, ale nie można wykluczyć tego, że zostaniemy zakażeni i przechodząc chorobę bezobjawowo, po powrocie do swoich domów, swojego środowiska pracy i działalności społecznej będziemy zarażać innych. W poczuciu odpowiedzialności za instruktorów i za organizację nie możemy podjąć takiego ryzyka.

Padały w trakcie konsultacji propozycje, aby zmienić formę Zjazdu ze stacjonarnego na tryb elektroniczny. Jestem przekonany, że w sytuacji, w jakiej jest dziś ZHP najbardziej potrzebna jest nam jest szczera, otwarta, nastawiona na porozumienie i patrząca w przyszłość rozmowa. Taka rozmowa nie jest możliwa w formie online. Taka rozmowa wymaga spojrzenia sobie w twarz, powiedzenia obiektywnej i pokazującej różne punkty widzenia, pozbawionej w miarę możliwości emocji i wszelkich uprzedzeń prawdy, umiejętności przyjęcia krytyki tak przedstawianej, aby budowała współpracę i nie pogłębiała konfliktów. Potrzeba nam mądrego spojrzenia w przyszłość i takiego poukładania wzajemnej współpracy, aby unikać sporów kompetencyjnych. Potrzeba zasad zwiększania transparentności działań poszczególnych władz, w tym zasad dokonywania obiektywnej oceny i jawności działalności finansowej. Potrzeba nam powrotu do braterstwa i wzajemnego szacunku i odzyskania wiary, że każde nasze działanie jest dla dobra organizacji, a nie partykularnych interesów. Potrzeba nam odzyskania utraconych w wyniku także pandemii więzi międzyludzkich i nadszarpniętego zaufania. To jest najbardziej istotna dzisiaj potrzeba, ale tego nie da się osiągnąć z pomocą kanałów elektronicznych.

To nie jest również możliwe w świetle przepisów, które w naszej organizacji obowiązują. Ordynacja Wyborcza ZHP jasno określa tryb przeprowadzania Zjazdów, w tym Zjazdu ZHP. Należy zwrócić uwagę, że jesteśmy w okresie wyborczym, który rozpoczął się zbiórkami wyborczymi i wyborem delegatów, a Ordynacja Wyborcza nie może być zmieniana w jego trakcie. Warto też podkreślić, że zgłoszone kandydatury na funkcję Przewodniczącego i Naczelnika ZHP oraz projekty uchwał zjazdowych w okresie wyborczym są w całości aktualne.

Mam świadomość, że ta decyzja nie zadowoli wszystkich. Bardzo zależało mi na przeprowadzeniu Zjazdu ZHP w ustalonym terminie w grudniu 2021 r. Niestety, cena za spotkanie mogłaby być zbyt duża. Może nic by się nie stało, ale gdyby, to ani ja sobie, ani organizacja nigdy by mi tego nie wybaczyła.

Zaproponowany przeze mnie termin majowy Zjazdu wynika z doświadczeń pandemicznych ostatnich dwóch lat. W maju wskaźniki zakażeń i zgonów znacząco maleją, a Zjazd może być przeprowadzony w formule na świeżym powietrzu, co również ogranicza ryzyko zakażenia.

Chcę jednak zaproponować, abyśmy wykorzystali czas, jaki ta decyzja nam daje, na spokojną i wspólną pracę nad przygotowaniem się do Zjazdu. Zaproponuję delegatom i innym uczestnikom zjazdu cykl spotkań online, podczas których porozmawiamy i popracujemy nad ostatecznym kształtem zgłoszonych do tej pory uchwał (a zwrócę uwagę, że na tę chwilę jest ich już najwięcej w historii), na pracę nad projektem Statutu zaproponowanym przez Zespół statutowy i propozycjami zgłoszonymi przez grupy instruktorów. Celem spotkań będzie przemyślenie różnych rozwiązań, być może połączenie niektórych propozycji, spojrzenie na nie całościowo z punktu widzenia dalszego wdrażania w organizacji i wybranie rozwiązań niezbędnych do podjęcia przez Zjazd lub skierowania do prac przez inne władze. Warto również zaproponować ostateczną wersję projektu Statutu z kilkoma być może rozwiązaniami alternatywnymi do ostatecznej decyzji Zjazdu. Pozwoli to Zjazdowi ZHP na podejmowanie przygotowanych i przedyskutowanych wcześniej decyzji bez konieczności pracy po nocach na samym zjeździe i pod presją ograniczonego przecież czasu. Trzecim obszarem takiej swoistej „mapy drogowej” będzie rozmowa na temat problemów naszej organizacji. O tym, jakie nauki trzeba wyciągnąć z sytuacji, w której znalazł się nasz Związek, jak poukładać wzajemną współpracę, rozdzielić na nowo kompetencje, jak na nowo zbudować kulturę naszej organizacji i ponaprawiać wzajemne stosunki. Musimy z zaistniałej sytuacji wyciągnąć odpowiednie wnioski, ale tak, aby budować na nich przyszłość naszej organizacji, odkładając na bok własne emocje.

Na zaproponowane wcześniej spotkania z delegatami zgłosiło się niewiele osób, zapewne z różnych powodów, w tym także z powodu zajętych innymi ważnymi sprawami terminów. Te zbiórki zostaną odwołane. Chcę natomiast wykorzystać szansę, że w terminie grudniowym wszyscy uczestnicy Zjazdu mieli czas zarezerwowany na Zjazd ZHP i zaprosić 4 grudnia 2021 r. uczestników zjazdu z głosem decydującym i doradczym, kandydatów na funkcje we władzach centralnych, na spotkanie online na którym przedstawię propozycje zaproponowanej wyżej „mapy drogowej” wraz ze sposobem organizacji spotkań, abyśmy razem mogli ustalić ostateczne szczegóły wspólnej pracy.

Druhny i Druhowie

Zapewniam wszystkich, że podjąłem tę trudną decyzję tylko i wyłącznie z troski o uczestników Zjazdu i dobre imię naszej organizacji. Proszę o przyjęcie tego ze zrozumieniem i podjęcie wysiłku nad przygotowaniem się do Zjazdu. Wierzę, że możemy ten czas wykorzystać dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Czuwaj!

Przewodniczący

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł