Inspektorat łączności GK ZHP

Kamykowe Wici już w najbliższą sobotę!

UDOSTĘPNIJ
/
412 0

Druhny i Druhowie,

Jak co roku, harcerski Klub Łączności SP2ZCI, organizuje zawody poświęcone jednej z najważniejszych postaci harcerstwa, jaką był harcmistrz Aleksander Kamiński. Żołnierz Armii Krajowej, jeden z przywódców i twórców działalności ZHP podczas okupacji jako Szare Szeregi, pedagog, współtwórca metody zuchowej. Autor książki „Kamienie na szaniec”. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  Dla Nas harcerzy, postać szczególna i ważna.

Po niżej pełny regulamin zawodów:

Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

„KAMYKOWE WICI 2022”

1.  Organizator:

– Harcerski Klub Łączności „Emiter” SP2ZCI.

2. Cel:

Zapoznanie uczestników zawodów z życiowym dorobkiem Aleksandra Kamińskiego.

– Zapoznanie z działalnością harcerzy łącznościowców ZHP.

– Podniesienie umiejętności operatorskich członków klubów.

3.  Pasma i emisje:

– pasma 3,5 MHz na KF

– emisje SSB (zgodnie z „Band Planem”).

4.  Uczestnicy:

– stacje klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe.

5.  Termin:

– 3 sobota sierpnia – w roku 2022 w dniu 20.08, w godz. 15.00÷15:59 UTC.

6. Wywołanie w zawodach:

– „Wywołanie w zawodach KW” na SSB.

7.  Raporty:

– RS + numer kolejny QSO np. 59 001, stacje harcerskie indywidualne i klubowe podają dodatkowo literkę „H

8. Punktacja w zawodach:

– stacje harcerskie klubowe i indywidualne przyznają po 3 pkt. na SSB;

– pozostałe stacje przydzielają po 1 pkt. na SSB;

9.  Klasyfikacje:

– A – stacje indywidualne,

– B – stacje klubowe,

– C – stacje nasłuchowe,

– D – stacje harcerskie indywidualne,

– E – stacje harcerskie klubowe,

– CHECKLOG

10.  Uwagi:

– obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;

– łączności różnymi emisjami nie zalicza się;

– łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia    minimum 10 QSO!

QSO nie będzie zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:

– źle odebranego znaku;

– niezgodności w grupach kontrolnych;

– braku potwierdzenia w logu korespondenta;

– różnicy czasu przekraczającej 5 min.

Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

11.  Nagrody:

– za miejsca od 1-3 dyplomy w wersji elektronicznej.

– wszyscy uczestnicy otrzymują Elektroniczny Certyfikat Udziału.

12.  Zgłoszenia

Dzienniki zawodów należy sporządzić w pliku Cabrillo i przesłać do 30 sierpnia 2022 r. do godz. 22:59 czasu UTC na portal amatorski PZK logSP.

13. Rozliczenie zawodów: do 30 września 2022

14. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Bogdan

Wspomnijmy postać Dh Aleksandra szczególnie w obecnych czasach.

W imieniu organizatora zawodów, zapraszamy serdecznie do udziału.

Czuwaj!