Inspektorat łączności GK ZHP

Betlejemskie Światełko Pokoju Łączności 2020!

UDOSTĘPNIJ
/
469 0
Druhny i Druhowie,
 
Już po raz 30, Betlejemskie Światełko Pokoju gości w Polsce, w polskich domach, urzędach, świetlicach, domach opieki – słowem: wszędzie. Historia zaczęła się w 1986 roku w Linz, jako część akcji charytatywnej pod nazwą „Światło w ciemności”. Była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję ( ORF ). Rok później patronat nad akcją obieli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
 
Rok 2020 jest szczególnym rokiem, nie tylko dla harcerzy, ale i dla całego świata. COVID zawładną wszystkimi aspektami życia codziennego, zawodowego i rodzinnego. Dla niektórych, ograniczenia wynikające z sytuacji zagrożenia wirusowego są jednocześnie zakazem wyjścia z domu, spotykania się ze znajomymi, rodziną czy przyjaciółmi. To często – szczególnie dla osób starszych – jedyny czas, kiedy mogli z kimś porozmawiać, spotkać się, wymienić uśmiech. Teraz jest to trudne. To także trudne dla każdego z Nas. Nie możemy wykonywać na co dzień tego wszystkiego, co chcieli byśmy robić.
Hasłem tegorocznego BŚP jest „Służba”. „Mam szczerą wolę, pełnić służbę …” Te słowa padają podczas każdego przyrzeczenia harcerskiego, kiedy to młody człowiek staje się harcerzem, członkiem harcerskiej społeczności. Dziś służba ma wiele znaczeń, wiele pól do realizacji. Od pomocy najbliższym, rodzinie, znajomym, po pomoc sąsiadom, osobom starszym czy wsparcie dla tych, którzy potrzebują kontaktu z inna osobom. Wielu z Naszych harcerskich ratowników, pełni służbę wsparcia i pomocy w różnych miejscach i w różnych służbach ( min.: medyczne ).
Nasze Łącznościowe BŚP, ma przypomnieć nie tylko idee w jej 30 letniej tradycji w RP, ale też idee, która przyświecała jej powstaniu. Niech światło niesie się po całym kraju, podnosi na duchu wszystkich i daje nadzieję.
 
Zasady BŚP Łączności 2020
Akcja Inspektoratu Łączności GK ZHP, ma na celu przypomnienie idei, Betlejemskiego Światełka Pokoju, wsparcia dla wszystkich, którzy tego potrzebują, przypomnienia harcerzom czym jest Harcerska Służba i jak ją rozumieć, – szczególnie dziś.
Aktywatorzy:
Aktywatorami akcji są wszystkie kluby łączności ZHP. Potwierdzeniem łączności jest kartka QSL ( e-QSL, e-mail z kartką ), wysyłana drogą elektroniczną.
 
Akcje rozpoczyna się 13 grudnia 2020 a kończy 31 grudnia 2020.
 
Informacje o zasadach oraz wykaz stacji Harcerskich Klubów Łączności ZHP, ( +po niżej ) są dostępne na stronie lacznosc.zhp.pl na stronie łączności na FB oraz na portalach dotyczących łączności amatorskiej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i do propagowania idei Betlejemskiego Światełka Pokoju.
 
Czuwaj!
Inspektorat Łączności GK ZHP
 
 

Wykaz Harcerskich Klubów Łączności ZHP:

SP0ZHP,

Okręg 1 – SP1ZHP, SP1ZHB, SP1ZZW,

Okręg 2 – SP2ZHP, SP2ZFT, SP2ZDZ, SP2ZCI, SP2ZCH,

Okręg 3 – SP3ZHP, SP3ZAC, SP3ZCS, SP3ZBY, SP3ZAT,

Okręg 4 – SP4ZHP, SP4ZHX, SP4ZHT,

Okręg 5 – SP5ZHP, SP5ZIP, SP5ZHH, SP5ZHJ, SP5ZBA,

Okręg 6 – SP6ZHP,

Okręg 7 – SP7ZHP, SP7ZCN, SP7ZDS, SP7ZPT,

Okręg 8 – SP8ZTG, SP8ZHY, SP8ZOC,

Okręg 9 – HF9ZHP, SP9ZHP, SP9ZEW, SP9ZAK, SP9ZDG, SP9ZHC, SP9ZKN, SP9ZHR, SP9ZHK, SP9ZCJ, SP9ZPS, SP9ZHS, SP9ZBR, SP9ZCF.

Aktualizacja: 21/12/2020; 18:07