Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Kamykowe Wici – już w niedzielę 16 sierpnia !!!

UDOSTĘPNIJ
/
697 0

Druhny i Druhowie,

Już jutro, czyli 16 sierpnia, w godzinach 8,00 – 8,59 czasu lokalnego, odbędą się zawody Kamykowe Wici. Zawody upamiętniające postać wielkiego harcerskiego instruktora i twórcy podstaw metodycznych zuchowych. Szczegóły zawodów po niżej:

Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

„KAMYKOWE WICI 2020”

1.Organizator: Harcerskie Kluby Łączności „Emiter” SP2ZCI

2. Cel:

 • Zapoznanie uczestników zawodów z życiowym dorobkiem Aleksandra Kamińskiego.
 • Zapoznanie z działalnością harcerzy łącznościowców z ZHP.
 • Podniesienie umiejętności operatorskich członków klubów.

3. Pasma i emisje:

 • pasma 3,5 MHz na KF
 • emisje SSB (zgodnie z „Band Planem”).

4. Uczestnicy:

 • stacje klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe.

5. Termin:

 • wyjątkowo w 2020 r. w dniu 16sierpnia (niedziela) w godz. 6.00÷6:59 UTC.(czas lok. 8:00-8:59)6.
 • Wywołanie w zawodach:
  • „Wywołanie w zawodach KW” na SSB.7.
 • Raporty:
  • RS+ numer kolejny QSO np. 59001,
  • stacje harcerskie dodatkowo dodają literkę „H”

8. Punktacja w zawodach:

 • stacje harcerskie przyznają po 3 pkt. na SSB;
 • stacje pozostałe przydzielają po 1 pkt. na SSB;

9. Klasyfikacje:

 • A –stacje indywidualne,
 • B –stacje klubowe,
 • C –stacje nasłuchowe,
 • H –stacje harcerskie klubowe i indywidualne,
 • CHECKLOG

10. Uwagi: obowiązuje 5 min.QRT przed i po zawodach; łączności różnymi emisjami nie zalicza się; łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia minimum 10 QSO!!!

QSO nie będzie zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:

 • źle odebranego znaku;
 • niezgodności w grupach kontrolnych;
 • braku potwierdzenia w logu korespondenta;
 • różnicy czasu przekraczającej 5 min.

Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

11. Nagrody:

 • za miejsca od 1-3dyplomy. –
 • wszyscy uczestnicy Elektroniczny Certyfikat Udziału.

12. Zgłoszenia: Dzienniki zawodów należy sporządzić w pliku Cabrillo i przesłać do końcasierpnia2020r. na adres e-mail: [email protected] [email protected]

13. Rozliczenie zawodów do 30września 2020r.

14. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Andrzej SP2RIQi Bogdan SP2JNV.

Zapraszamy i do usłyszenia w zawodach !

Czuwaj!