Inspektorat łączności GK ZHP

Dyplom Dnia Myśli Braterskiej

UDOSTĘPNIJ
/
373 0

Druhny i Druhowie,

Jak co roku Harcerskie Kluby Łączności z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, organizują akcję dyplomową poświęconą twórcy światowego skautingu gen Sir Robertowi Badnen – Powell’owi. Szczegóły akcji dyplomowej po niżej:

Regulamin dyplomu „Dzień Myśli Braterskiej 2022”


22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego
żony Olave Baden-Powell (1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej
Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w Stanach Zjednoczonych. Dzień Myśli Braterskiej
uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi
niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają
sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.
Harcerze łącznościowcy z Chorągwi Wielkopolskiej postanowili , jak co roku przybliżyć braci krótkofalarskiej to skautowe święto wydając z tej okazji dyplom.
1. Organizatorem dyplomu jest Inspektorat Łączności Chorągwi Wielkopolskiej.
2. Patronat nad akcją objął Komendant Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa
Polskiego hm. Tomasz Kujaczyński.
3. Współzawodnictwo dyplomowe będzie trwało 20-24 lutego 2022roku. Do dyplomu zalicza
się wszystkie łączności przeprowadzone na pasmach HF, UHF i VHF – wszystkimi
dostępnymi typami emisji radiowych.
4. Aktywatorami są wszystkie stacje Harcerskich Klubów Łączności ZHP i indywidualne
stacje harcerzy.
5. Aby zyskać dyplom „DMB 2022” należy uzbierać minimum 165 pkt (w tym roku
obchodzimy 165 rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella) wg poniższego klucza:
a) stacje organizatorów SP3ZAC, SP3ZBY, SP3ZAT, SP3ZHP, SP3ZCS, SP3ZBU
przynajmniej dwie są obowiązkowe do zaliczenia dyplomu – 30 pkt
b) stacje pozostałych klubów harcerskich – 20 pkt.
c) harcerskie stacje indywidualne – 10 pkt.
5. Do dyplomu są zaliczane łączności z tą samą stacją, na różnych pasmach i różnymi emisjami.
Zaliczane będą również łączności przeprowadzone w zawodach.
6. Zgłoszenia na dyplom należy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 28 lutego 2022
roku. Dyplom wydawany będzie bezpłatnie tylko w wersji elektronicznej.
7. Wszystkie oficjalne informacje będą publikowane na stronie www.lacznosc.zhp.pl, na fanpage`u
łączność ZHP na FB i stronach organizatorów.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora dyplomu, którego decyzje są
ostateczne.

Stacje Harcerskich Klubów Łącznośći już pracują – zapraszamy do łączności i do zdobywania dyplomu.

Czuwaj!