Inspektorat łączności GK ZHP

42 Zjazd ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
86 0

Druhny i Druhowie,

W daniach 19 – 22 maja br. w Warszawie, odbył się 42 Zjazd ZHP. Pierwotny termin zjazdu był planowany na grudzień 2021, lecz ze względu na COVID-19, Dh Przewodniczący przesunął termin na maj 2022.  Zjazd zgromadził prawie 200 delegatów ze wszystkich Chorągwi ZHP, ustępujące władze dwóch kadencji – Główna Kwaterę Dh hm. Anny Nowosad i Dh hm. Grzegorza Woźniaka. Zjazd obradował w budynku Warszawskiego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego.

Zjazd zajął się również wieloma uchwałami związanymi ze zmianami w statucie jak i uchwałami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania organizacji. Jedną z istotniejszych zmian jakie przyjął zjazd jest wprowadzenie dodatkowej – alternatywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Wśród dokumentów nad którymi pochylał się zjazd, był również poświęcony harcerskim specjalnościom, ich wsparciu i rozwoju. Szczególnie w obszarach wspierania rozwoju kadry specjalnościowej, kursów, szkoleń, etc.

Zjazd dokonał podsumowania kadencji władz: Głównej Kwatery, Przewodniczącego ZHP oraz Rady Naczelnej ZHP, Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej. W sobotę delegaci zgromadzeni na sali dokonali wyboru najwyższych władz ZHP. Na funkcję Przewodniczącego ZHP, został wybrany Dh hm. Krzysztofa Pater – dotychczasowy Przewodniczący NSH. Na funkcję Naczelnika ZHP delegaci wybrali Dh hm. Martynę Kowacką. Centralna Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym spotkaniu, wybrała Dh hm. Waldemara Dolatę na funkcję Przewodniczącego. Naczelnym Sądem Harcerskim będzie kierował dh hm. Tomasz Rawski. Gratulujemy nowym władzom i życzymy wielu sukcesów. Szczególnie tych w zakresie harcerskich specjalności.

Przewodniczący ZHP wraz z zastępcami – od lewej: Dh hm. Tomasz Huk, Dh hm. Krzysztof Pater, Dh hm.Aleksandra Gawlikowska-Sroka.

Głowna Kwatera ZHP:

 • hm. Martyna Kowacka( Chorągiew Ślaska ZHP) – Naczelnik ZHP

 • hm. Katarzyna Brzyska (Chorągiew Mazowiecka ZHP) – skarbniczka ZHP

 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska (Chorągiew Stołeczna ZHP) – zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacji

 • hm. Anna Pospieszna (Chorągiew Wielkopolska ZHP) – zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego

 • hm. Bartek Bednarczyk (Chorągiew Mazowiecka ZHP) – zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych

 • hm. Dominika Brożek (Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP) – członkini GK ds. kształcenia

 • hm. Piotr Jaworski (Chorągiew Łódzka ZHP) członek GK ds. organizacyjnych

 • phm. Dawid Schwann (Chorągiew Gdańska ZHP) – członek GK ds. majątku i gospodarki

A oto składy pozostałych Władz Naczelnych ZHP:

Rada Naczelna ZHP:

 • hm. Krzysztof Pater – Chorągiew Stołeczna – Przewodniczący ZHP

 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka – Chorągiew Zachodniopomorska – Wiceprzewodnicząca ZHP

 • hm. Tomasz Huk – Chorągiew Śląska – Wiceprzewodniczący ZHP

 • hm. Grzegorz Całek – Chorągiew Stołeczna

 • hm. Mateusz Chmielewski – Chorągiew Stołeczna

 • hm. Krzysztof Cogiel – Chorągiew Śląska

 • hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – Chorągiew Dolnośląska

 • hm. Lucyna Czechowska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

 • hm. Kamil Domański – Chorągiew Dolnośląska

 • hm. Tomasz Fliszkiewicz – Chorągiew Mazowiecka

 • hm. Dobromir Gierańczyk – Chorągiew Łódzka

 • hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska

 • hm. Magdalena Górna-Prudel – Chorągiew Śląska

 • hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska

 • hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka

 • phm. Lesław Józefowicz – Chorągiew Ziemi Lubuskiej

 • phm. Helena Anna Jędrzejczak – Chorągiew Stołeczna

 • hm. Artur Lemański – Chorągiew Gdańska

 • hm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska

 • hm. Rafał Maćkowiak – Chorągiew Wielkopolska

 • phm. Mikołaj Maciej Matynia – Chorągiew Kielecka

 • hm. Wojciech Miazga – Chorągiew Lubelska

 • hm. Magda Pabin-Majchrzak – Chorągiew Wielkopolska

 • phm. Barbara Ponicka – Chorągiew Opolska

 • hm. Adam Pyjor – Chorągiew Warmińsko-Mazurska

 • hm. Tomasz Rybarczyk – Chorągiew Wielkopolska

 • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska

 • phm. Leszek Siemienowicz – Chorągiew Białostocka

 • hm. Grzegorz Skonieczny – Chorągiew Białostocka

 • hm. Marek Skuczeń – Chorągiew Śląska

 • hm. Justyna Świstek – Chorągiew Łódzka

 • hm. Dariusz Wasyl – Chorągiew Podkarpacka

 • hm. Szymon Wiśniewski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

   

Naczelny Sąd Harcerski ZHP:

 • hm. Tomasz Rawski – Chorągiew Śląska – Przewodniczący NSH
 • hm. Janina Nowaczyk – Chorągiew Wielkopolska – Wiceprzewodnicząca NSH
 • hm. Tadeusz Walaszek – Chorągiew Łódzka – Wiceprzewodniczący NSH
 • hm. Mirosław Froń – Chorągiew Podkarpacka
 • hm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska
 • hm. Sławomir Andryszewski – Chorągiew Białostocka
 • hm. Adam Myszk – Chorągiew Gdańska
 • hm. Paweł Miłobędzki – Chorągiew Krakowska
 • hm. Maciej Grzemski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska
 • hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Handorf Grzegorz – Chorągiew Zachodniopomorska

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP:

 • hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – Przewodniczący CKR
 • hm. Monika Jurecka – Chorągiew Wielkopolska – Wiceprzewodnicząca CKR
 • hm. Maciej Wlazło – Chorągiew Kielecka – Wiceprzewodniczący CKR
 • hm. Wojciech Stępkowski – Chorągiew Gdańska – Sekretarz
 • hm. Rafał Hojnor – Chorągiew Krakowska
 • hm. Stanisław Firlej – Chorągiew Mazowiecka
 • hm. Joanna Kośmider – Chorągiew Łódzka
 • hm. Krzysztof Rudziński – Chorągiew Stołeczna
 • hm. Kamil Zdunek – Chorągiew Lubelska
 • hm. Bartosz Mertas – Chorągiew Śląska
 • hm. Alicja Wosik-Majewska – Chorągiew Podkarpacka

Czuwaj!