Inspektorat łączności GK ZHP

30 lat Rajdu „Granica” Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
755 0

Druhny i Druhowie,

Tak, tak, jak by ktoś nie wierzył, Rajd „Granica” organizowany przez Chorągiew Dolnośląską ZHP ma już 30 lat. W tym czasie zuchy, harcerki i harcerze przemierzali szlaki Karkonoszy, poznając uroki ziemi dolnośląskiej, jej historię, ucząc się i bawiąc. Dla wielu jest to okazja by spotkać się z przyjaciółmi, pójść na szlaki rajdowe, podziwiać i odkrywać na nowo dawno nie widziane miejsca. Z tej okazji Harcerski Klub Łączności przy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – SP6ZHP, od 1 sierpnia wystartował z akcją dyplomową, propagującą Rajd Granica. Akcja trwać będzie do 31 października 2022. Aktywatorami są Harcerskie kluby Łączności ZHP. Szczegóły wraz z regulaminem znajdziecie po niżej jak również na stronie https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award&id=103

Regulamin Dyplomu XXX-lecie Harcerskiego Rajdu Granica

 1. CEL: Upamiętnienie 30 rocznicy Rajdu

Wzmożenie aktywności harcerskich stacji klubowych oraz stacji indywidualnych obsługiwanych przez czynnych harcerzy i instruktorów.

Co roku harcerze zjeżdżają się z całej Polski, aby wspólnie wędrować, uczyć i bawić się w Karkonoszach zobacz więcej

 1. ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „RadioAktywni” SP6ZHP
 2. SPONSORZY: Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT01, Fort Przygody, Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 3. CZAS TRWANIA: 08.2022 – 31.10.2022
 4. PASMA I EMISJE: Pasma od 160m do 70cm, Emisje : CW, SSB, cyfrowe
 5. UCZESTNICY: Bez ograniczeń

7.      STACJE ORGANIZATORA:

HF30RG – H, SP6ZHP – litera F, SN6ZDA – JOKER (pracuje tylko od 1 do 31 października 2022)

 1. STACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

SP3ZHP – cyfra 3

SP5ZIP – SP5ZHJ – SP5ZHH – cyfra 0 SP7ZCN – SP7ZHP – R

SP9ZHC – litera G

 1. LOGI STACJE WSPÓŁPRACUJĄCYCH – każda stacja eksportuje logi do LogSP we własnym zakresie, tylko w wyjątkowych sytuacjach można przesłać logi na email: [email protected]@pzk.org.pl. Wszelkie błędy związane z logami itp. problemy należy zgłaszać bezpośrednio do stacji, których dotyczy łączność. Prosimy o wprowadzanie logów na bieżąco lub minimum raz w tygodniu.
 2. WYMAGANIA: warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie łączności i zebranie 6 znaków (liter i cyfr) tworzących znak HF30RG w wyznaczonym terminie; dodatkowo: QSO ze stacją HF30RG jest obowiązkowe.
 3. ROZLICZENIE QSO na podstawie logów wprowadzonych do LogSP przez stacje organizatora oraz stacje współpracujące. Logi i karty QSL od korespondentów nie są wymagane – WYSYŁKA PAMIĄTKOWYCH KART QSL przez biuro QSL OT-01 nastąpi po zakończeniu akcji dyplomowej (grudzień 2022 r).

DYPLOMY: elektroniczne do samodzielnego pobrania po zakończeniu akcji dyplomowej 10.11.2022 r. ze strony LogSP

4.      WSPÓŁZAWODNICTWO:

Dla trzech stacji z największą ilością unikalnych łączności ze stacjami organizatora oraz stacjami współpracującymi, nagrodą są wyjątkowe pamiątkowe grawertony. Za unikalną łączność uważa się QSO przeprowadzone z tą samą stacją, ale inną emisją na tym samym paśmie. Organizator dopuszcza wprowadzenie w czasie akcji dodatkowych nagród, zależnie od hojności sponsorów.

5.      Informacje dla nasłuchowców (SWL):

Warunkiem uzyskania dyplomu dla nasłuchowców z Polski oraz zagranicznych jest przeprowadzenie nasłuchów i zebranie wszystkich liter i cyfr ze znaku HF30RG.

Dyplomy dla nasłuchowców zostaną wysłane po przesłaniu logów pocztą elektroniczną na adres [email protected], po zakończeniu akcji dyplomowej.

 1. Skargi, zażalenia, pochwały, raport karny 🙂 – kontakt tylko przez email organizatora [email protected] z dopiskiem „HF30RG” – odpowiemy niezwłocznie! Wszelkie spory oraz ostateczne decyzje należą do organizatora akcji – HKŁ SP6ZHP „RadioAktywni”
 2. Organizator dopuszcza wprowadzenie innych znaków stacji klubowych oraz indywidualnych, mogących przyznawać litery oraz cyfry, o czym będzie na bieżąco informował na stronie Facebook SP6ZHP https://facebook.com/radioaktywnisp6zhp oraz na stronie wydarzenia HF30RG.

 

Kilka informacji o Rajdzie Granica

 

Rajd Granica to ogólnopolski, harcerski rajd, organizowany przez Chorągiew Dolnośląską ZHP od 30 lat. Uczestnicy przemierzają górskie szlaki Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich przez 4 dni, następnie spotykają się na finale w Szklarskiej Porębie. Liczba uczestników zwiększa się z roku na rok. W imprezie biorą udział zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, harcerze Nieprzetartego Szlaku z całej Polski. W Rajdzie Granica można wziąć udział uczestnicząc w jednej z 9 tras, organizowanych przez hufce Chorągwi Dolnośląskiej. Rajd Granica odbywa się przy bliskiej współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Na Rajd będzie można się zgłosić już wkrótce, więcej informacji znajdziecie na naszym facebooku oraz stronach poszczególnych tras.

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie @rajdgranica.

 

CELE RAJDU

 

 • rozwój sprawności i aktywności dzieci i młodzieży
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i służby na rzecz społeczności lokalnej
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 • zachęcenie do snucia i realizacji własnych marzeń
 • rozwijanie umiejętności przydatnych w planowaniu i realizowaniu marzeń
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań przez udział w wydarzeniach programowych
 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szacunku do świata przyrody

 

ORGANIZATORZY RAJDU

 

 • Chorągiew Dolnośląska ZHP hm. Stefana Mirowskiego
 • Hufce ZHP: Lubin, Kamienna Góra, Karkonoski, Świdnica, Wrocław Północ, Wrocław Wschód, Ziemi Dzierżoniowskiej
 • Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 

PARTNERZY

 

 • Miasto Szklarska Poręba
 • Gmina Piechowice
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 

 • Rajd odbędzie się w dniach od 8 do 11 września 2022
 • Podsumowanie Rajdu i ogłoszenie wyników nastąpi w Szklarskiej Porębie, w niedzielę 09.2022 r.
 • Rajd przebiegać będzie szlakami Karkonoszy, Gór Izerskich oraz Rudaw

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Akcji Dyplomowej.

Do zobaczenia na szlaku Rajdu „Granica” i do usłyszenia w eterze !

Czuwaj!