Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody – VI Memoriał Stefana Starzyńskiego – środa 23 września !

UDOSTĘPNIJ
/
360 0

Druhny i Druhowie,

Już dziś, w godzina 17,00 – 19,00 LOC TIME< odbędzie się VI Memoriał Stefana Starzyńskiego. Po niżej regulamin zawodów:

REGULAMIN

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

Memoriał

Stefana Starzyńskiego

23.09.1939 – 23.09.2020

VI Edycja

 

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK
 1. CEL ZAWODÓW

Upamiętnienie Stefana Starzyńskiego – polskiego polityka, ekonomisty, publicysty, żołnierz WP (major rezerwy), komisarycznego prezydent Warszawy (1934–1939), przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 roku. Ten znakomity organizator, kierował cywilna obroną Warszawy. Podtrzymywał ducha oporu ludności swoim żarliwymi przemówieniami radiowymi. Po kapitulacji Warszawy organizował struktury administracji podziemnej. Współpracował z pierwszym komendantem głównym Służby Zwycięstwa Polski gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 w ratuszu, osadzony w Areszcie Centralnym w Warszawie, a następnie przewieziony na Pawiak. Od grudnia 1939 przebywa w więzieniu Moabicie w Berlinie, by ostatecznie trafić do obozu koncentracyjnego w Dachau. Nie wiadomo kiedy i gdzie został stracony przez Niemców.

 1. TERMIN I CZAS ZAWODÓW

23 września każdego roku.

część KF CW/SSB od godziny 15:00 – 17:00 UTC (17:00 – 19:00 LT),

4.PRZEBIEG ZAWODÓW

W zawodach obowiązuje: ·

 • logowanie w czasie UTC (czas uniwersalny),
 • dopuszczalne emisje to CW i SSB,
 • w paśmie 80 m,
 • ograniczenie mocy do 100 W
 • obowiązuje pięciominutowe QRT przed i po zakończeniu zawodów,
 • Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów,
 • Z tą sama stacja można przeprowadzić dwie punktowane łączności (nasłuchy), każdą emisją z osobna.
 1. WYWOŁANIE W ZAWODACH

na CW – „TEST”

na SSB – „Wywołanie w zawodach”,

 1. WYMIANA RAPORTÓW

6.1 Klubowe stacje nadawcze pracujące z terenu miasta Warszawy oraz stacje nadawcze posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do postaci Stefana Starzyńskiego, Powstania Warszawskiego (*) oraz stacje czasowe nawiązujące do Polskiego Września 1939 do kolejnego numeru QSO dodają skrót „ST” np.:

 • emisja CW – 559 001ST,
 • emisja SSB – 59 001ST

6.2 Nadawcze stacje indywidualne pracujące z terenu miasta Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu „WM” np.:

 • emisje CW- 559 001WM,
 • emisja SSB – 599 001 WM.

6.3 Pozostali uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z:

RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np.:

 • emisje CW – 599 001,
 • emisja SSB – 599 001.

7.PUNKTACJA

Za każde bezbłędne potwierdzone QSO zalicza sie:

 • ze stacjami podającymi w raporcie „ST”: emisją CW – 20 pkt., SSB – 10 pkt.,
 • ze stacjami podającymi w raporcie „WM”: emisją CW – 10 pkt., SSB – 5 pkt.,
 • z pozostałymi stacjami: emisją CW – 2 pkt., SSB – 1 pkt.,
 1. WYNIKI KOŃCOWE

Suma uzyskanych przez nadawcę punktów za wszystkie QSO. Dla stacji nasłuchowych to suma punktów przyznawanych przez obu korespondentów zalogowanej łączności. Mnożnika nie stosuje się.

 1. NASŁUCHOWCY

Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie – jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.

 1. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE

Łączności nie zalicza się w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe „QRT”),
 • braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
 • braku dziennika korespondenta,
 • rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 3 minut,
 • powtórnej łączności z tą samą stacją tą samą emisją (DUPE),
 • zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
 • zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),

11. KLASYFIKACJA

Kategoria

Opis Kategorii

   

 

ST – stacje podające w grupie kontrolnej „ST” stacje

MIXED-OP MIXED ST

klubowe z terenu M. St. Warszawy oraz pozostałe

 

stacje klubowe i indywidualne wymienione w pkt.

   

 

6.1– MIXED (CW/SSB)

MIXED-OP MIXED WM

WM stacje podające w grupie kontrolnej „WM”

 

stacje indywidualne – MIXED(CW/SSB)

   
   

MULTI-OP MIXED

MO CW/SSB stacje klubowe – MIXED (CW/SSB)

   

SINGLE-OP MIXED

SO CW/SSB – stacje indywidualne –

 

MIXED(CW/SSB)

   
   

MIXED-OP CW

MO/SO CW stacje indywidualne i klubowe tylko CW

   

MIXED-OP SSB

MO/SO SSB stacje indywidualne i klubowe tylko

 

SSB

   
   

MIXED-OP MIXED WM

WM stacje podające w grupie kontrolnej „WM”

 

stacje indywidualne – MIXED (CW/SSB), CW, SSB

   
   

 

Junior – pojedynczy operator (do 16 lat włącznie)

SINGLE-OP JUNIOR MIXED

nadający pod własnym lub klubowym znakiem oraz

 

samodzielnie wykonujący wszystkie czynności

   

 

operatorskie – MIXED (CW/SSB)

CHECKLOG

Dziennik do kontroli

 • za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą DYPLOMY ZWYCIEŻSCY (e-DYPLOM),
 • stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplom uczestnika (e-DYPLOM).
 1. DZIENNIKI ZAWODÓW

  Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *cbr, *log należy przesłać w terminie 3 dni od czasu zakończenia zawodów na adres [email protected] (graniczny termin nadsyłania dzienników zawodów upływa 26 września br. (godz. 19:00 LT).

  Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol. Marka Niedzielskiego – SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http://sp7dqr.pl lub dowolny program logujący pozwalający na wygenerowanie plików *.cbr lub *.log .

Regulamin dostępny pod linkiem: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=932

Zapraszamy do udziału w zawodach.

Czuwaj!