Inspektorat łączności GK ZHP

Start Wydarzenia Sejmik Łączności 2017

Sejmik Łączności 2017

Druhny i Druhowie,
Minął kolejny rok wytężonej pracy w drużynach, klubach i środowiskach łączności. Niektóre kluby przestały działać, inne się reaktywują. Nasze działania nie tylko widać, ale słychać. Jesteśmy organizatorami zawodów nie tylko o tematyce harcerskiej, ale i związanej z niepodległością Rzeczypospolitej. Czerpiemy z doświadczeń naszych starszych Druhów i Druhen, kolegów krótkofalowców i łącznościowców. Co raz częściej kontaktujemy się ze sobą, wymieniając uwagi i ustalając wspólne działania – zarówno na poziome hufców, chorągwi czy związku. To bardzo cieszy i pokazuje, że jednak jest w nas siła i Ci, którzy działają mają jeszcze sporo do zaoferowania. Stacje harcerskie – klubowe i indywidualne– są bardzo częstymi uczestnikami zawodów, nie tylko lokalnych, ale i międzynarodowych. Duża część instruktorów, kadry harcerskiej, ale i harcerzy siada do radia i nadaje. To słychać i tak jak napisał Dh Janek – „ … To podnosi na duchu i sprawia przyjemność robienia z nimi łączności … „.

Dziękuję Wam z całego serca z to, co już się dzieje, za Wasze działania w środowiskach, dbałość o zasady prowadzenia łączności, pozyskiwanie sprzętu i sponsorów, zaproszenia do współpracy osób na co dzień nie związanych z ZHP a jednak chcących wesprzeć nasze działania, i wiele, wiele innych, których wymienić nie sposób – Harcerskie Podziękowania – Czuwaj !!!

Przed nami szczególny czas – rok 2018. Szczególny z wielu powodów:
– Rocznicy zjednoczenia ruchów harcerskich z trzech zaborów z jeden Związek Harcerstwa Polskiego,
– Powrotu Polski na mapę Europy,
– Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

To czas dla nas – łącznościowców – szczególnie intensywnych działań związanych z promowaniem idei harcerstwa, myśli i działań kierowanych ku odbudowie i tworzeniu Państwa Polskiego. Dużo możemy zrobić – wspólnie działając i tworząc: dyplomy, pracując na stacjach okolicznościowych czy organizując pokazy i działania stacji w terenowych QTH. Możemy bardzo dużo – razem !!!

Dlatego też – żeby nasz zespół rósł i przyciągał wszystkich tych, którzy chcą się spotkać, mieć wpływ na dalsze działanie łączności, decydować, co i jak ma się dziać w ramach harcerskiej łączności – zapraszam:
– Harcerskie Kluby Łączności ZHP,
– Szczepy, Drużyny i Zastępy Łącznościowe ZHP – przedstawicieli,
– Instruktorów i wędrowników – operatorów radiowych, na:

Sejmik Łączności ZHP – Anno Domini 2017

Sejmik odbędzie się w październiku 2017 roku – najprawdopodobniej w dniach 20 – 22 października 2017 ( lub 27 – 29 października- daty do potwierdzenia w ciągu miesiąca). Spotkanie jak już stało się tradycją, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 267 na Warszawskim Żoliborzu , ul. Braci Załuskich 1.


Zapraszam już w piątek na wieczór, byśmy mogli przy kubku ciepłej herbaty czy kawy spokojnie porozmawiać – nie koniecznie o łączności.

Tematów jest wiele, a i zapewne każdy z Was będzie chciał coś powiedzieć, pokazać, omówić. Dlatego też tym razem spędzimy czas nie tylko na rozmowach czy ustaleniach grafików i wysłuchaniu zaproszonych gości, ale będzie też dla Was niespodzianka – nie opiszę, co to będzie i gdzie – bo by jej nie było. W ramach naszego sejmiku chciałbym poruszyć następujące tematy:

1. Harcerska Łączność wewnątrz – organizacyjna – stan obecny i podjęcie szybkich działań by powstały zasady prowadzenia łączności ZHP i przesłać do GK o zatwierdzenie,
2. Harcerskie i nieharcerskie znaki w eterze – temat powraca jak bumerang, pomysły,
3. Jak pozyskiwać sprzęt, nie tylko amatorski – pomysły i wskazówki jak pozyskiwać sprzęt nie tylko łączności,
4. Czy kluby powinny oferować i kierować zabezpieczeniem łączności w poszczególnych chorągwiach ( hufcach) – pomysły na działanie i poszerzanie oferty współpracy w lokalnych środowiskach,
5. Oferta programowa i propozycje programowe w ramach działania środowisk łączności – a przede wszystkim, dla kogo ta oferta powinna być kierowana,
6. Projekt programu kierowanego dla Klubów i środowisk łączności – „Bez paszportu”, dotyczący łączności z krajami Europy ( dyplom ) oraz krajami poszczególnych kontynentów; zasady zdobywania i weryfikacji,
7. Granty, mini granty słowem jak pisać i rozliczać tego typu rzeczy, a przede wszystkim gdzie i jak je szukać – dh hm Aleksandra Klimczak,
8. Łączność służbowa a działania sieci EmComm – czy powinniśmy działać w takich strukturach,
9. Częstotliwości ZHP – koszty i sposoby ich pokrywania, czy potrzeba więcej pasm?
10. Projekt oferty programowej: ”Moja Mała Ojczyzna” i inne pomysły na działania skierowane do klubów i środowisk łączności ZHP i do drużyn zaczynających bądź chcących pracować ze specjalnością, jaką jest łączność:
a. Dh Tomek prosi o przygotowanie i przywiezienie ze sobą takich projektów celem budowy bazy pomysłów do pracy w drużynie, klubie, środowisku,
11. W ramach obchodów 2018 ( do 2022r ):
a. Udział radiostacji harcerskich ( klubowych i indywidualnych) w promocji obchodów,
b. Pozyskiwanie środków na ten cel w ramach realizacji projektów centralnych i małych grantów – pomoc ze strony Dh hm Aleksandry Klimczak,
c. Udział w akcji dyplomowej „Niepodległa”,
d. Współpraca lokalna z oddziałami PZK, LOK, OPOR, etc., etc.,
12. Zlot ZHP Wyspa Sobieszewska 2018 – nasza obecność, organizacja łączności służbowej na zlocie,
13. Inne zgłoszone na spotkanie.

Żeby ułatwić temat związany ze zgłoszeniami na sejmik, wypełnijcie proszę ankietę zgłoszeniową pod adresem: https://SejmikLacznosciZHPAD2017.zgloszenia24.pl

Jeśli coś nie zostało ujęte w ankiecie, możecie wysłać informacje na adres: [email protected].

Czuwaj!
hm. Piotr „Broda” Stanisławski HR