Inspektorat łączności GK ZHP

Start Dyplom 80 Lat Szarych Szeregów – regulamin

Dyplom 80 Lat Szarych Szeregów – regulamin

Akcja DYPLOMOWA

 „Szare Szeregi”

 

Akcja Dyplomowa „Szare Szeregi” organizowana przez Inspektorat Łączności Głównej Kwatery ZHP, w 80 rocznicę przejścia ZHP do konspiracji.

80 lat temu, w dniu 27 września 1939r. przy ul. Noakowskiego 12 w Warszawie, w mieszkaniu Szefa Głównej Kwatery Męskiej ZHP Stanisława Borowieckiego, podjęto decyzję o przejściu Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia i dalszej działalności struktur ZHP.Inicjatorem spotkania był Dh. hm Aleksander Kamiński. Na spotkaniu byli również obecni: hm. Stanisław Broniewski „Orsza”, hm. Antoni Olbromski, hm. Wanda Openchowska, hm. Marian Wierzbiański, hm. Florian Marciniak –Naczelnik Tajnego Harcerstwa.

Zgodnie z przyjętą zasadą, Główna Kwatera nosiła konspiracyjny kryptonim „Pasieka”,Chorągwie–„Ule”, Hufce –„Roje”, Drużyny –„Rodziny”, Zastępy –„Pszczoły”. Z uwagi na wiek harcerzy, utworzono 3 grupy wiekowe, odpowiadające za poszczególne działania konspiracyjne: Zawiszacy–12 –14 lat, Bojowe Szkoły–15 –17 lat oraz Grupy Szturmowe–od 18 roku życia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi).

Dziś, po 80 latach,przypominamy ich historię, dorobek i dzieje. Niech staną się dla Nas wszystkich lekcją historii i patriotyzmu.

Patronatem honorowym niniejszą akcję dyplomową objęli:

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Dh. hm. Dariusz Supeł,

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, Dh. hm. Anna Nowosad,

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

 

Warunki uzyskania dyplomu:

1.Wydawcą Dyplomu jest Inspektorat Łączności GK ZHP,

2.Współorganizatorami są Harcerskie Kluby Łączności:

CKŁ przy GK ZHP -SP5ZHP,

HKŁ SP2ZFT,

HKŁSP3ZHP,

HKŁ „Kawiarenka pod globusem” – SP5ZHJ,

HKŁ SP7ZHP.

3.Współzawodnictwo dyplomowe będzie trwało do 1 września 2019 do 31 grudnia 2019r. Do dyplomu zalicza się wszystkie łączności przeprowadzone na pasmach HF, UHF i VHF, dostępnymi typami emisji radiowych.

4.Aktywatorami są wszystkie stacje Harcerskich Klubów Łączności ZHP.

Aby zyskać dyplom „SZARE SZEREGI”,należy uzbierać 80 pkt.wg poniższego klucza:

      a. Stacja SP0ZHP -jest obowiązkowa do zaliczenia dyplomu -20 pkt

      b .Stacje organizatorów wymienianych w pkt. 2 –15pkt.

      c. Stacje Harcerskich Klubów Łączności –10pkt.

Do dyplomu są zaliczane łączności z tą samą stacją , na różnych pasmach
i różnymi emisjami, przy czym łączność ze stacją SP0ZHP, może być ujęta w logu tylko jeden raz ( na dowolnym paśmie, dowolnym typem emisji ).

5.Dyplom będzie przyznany automatycznie, po spełnieniu wymogów,gotowy do pobrania ze strony https://logsp.pzk.org.pl – do samodzielnego wydruku; gdyby jednak wymieniona strona nie funkcjonowała prawidłowo, należy przesłać zgłoszenie do dyplomu na adres [email protected] Informacje o sposobie zgłaszania się do dyplomu będą publikowane na stronie www.lacznosc.zhp.pl, na panpage’u łączność ZHP na FB, ale również na forum PKI.

6.Wszystkie oficjalne informacje będą publikowane na stronie www.lacznosc.zhp.pl, na fanpage`u łączność ZHP na FB oraz na logsp.pzk.org.pl,

7.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wydawcy dyplomu, którego decyzje są ostateczne.