Inspektorat łączności GK ZHP

Dyplom 80 lat Szare Szeregi

/
0 0
UDOSTĘPNIJ
Start Dyplom 80 lat Szare Szeregi

Dyplom 80 lat Szare Szeregi

Druhny i Druhowie,

27 września 1939r., w domu przy ul. Noakowskiego 12 w Warszawie, spotkali się członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Nie było by w tym nadzwyczajnego gdyby nie wybuch II Wojny Światowej. Tego dnia została podjęta decyzja o kontynuowaniu pracy metodyczno – wychowawczej w podziemiu. Tak Powstały Szare Szeregi. Na spotkaniu byli obecni: hm. Aleksander Kamiński – inicjator spotkania, hm. Stanisław Broniewski „Orsza”, hm. Antoni Olbromski, hm. Wanda Openchowska, hm. Marian Wierzbiański, hm. Florian Marciniak – Naczelnik Tajnego Harcerstwa.

Z uwagi na czas i wprowadzany przez Niemców terror, przyjęto kryptonimy, określające poszczególne części struktury związku. Główna Kwatera, nosiła nazwę – Pasieka, Chorągwie – Ule, Hufce – Roje, Drużyny – Rodziny, zastępy – Pszczoły. Z uwagi na wiek harcerzy, utworzono trzy grupy zajmujące się różnymi działaniami konspiracyjnymi: najmłodsza grupa – Zawiszacy – wiek 12 – 14 lat, Bojowe Szkoły – wiek 15-17 lat oraz Grupy Szturmowe – po wyżej 18 roku życia.

Znamy z kart historii nie tylko Zośkę, Alka czy Rudego, ale wielu, wielu innych harcerzy, którzy w tym czasie działali w Szarych Szeregach. Znamy harcerskie bataliony uczestniczące w Powstaniu jak chociażby  Parasol, czy Zośka.

Dziś, w 80 rocznicę tamtych pamiętnych dni, przywołujemy pamięć i czyny wszystkich:zuchów, harcerzy, harcerek i instruktorów spod znaku Harcerskiej Lilijki i Krzyża. Niech będą dla Nas wszystkich przykładem czym jest patriotyzm, jak należy postępować w tak trudnym czasie, jak żyć godnie.

Inspektorat Łączności Głównej Kwatery Związku harcerstwa Polskiego, ogłasza Akcję Dyplomową, upamiętniającą 80 rocznicę przejścia ZHP do podziemia i kontynuowania pracy pod nazwą: Szare Szeregi. Pełny regulamin Dyplomu, znajdziecie w zakładce Dyplom 80 lat Szarych Szeregów.

Czuwaj!

Szef Inspektoratu Łączności GK ZHP

Hm. Piotr Stanisławski H.R.